Työllä hyvinvointia -kehittämissalkku

Strateginen linjaus:
Kuntalaisen hyvinvointi
Elinvoima, elinkeinoelämän uudistaminen ja kilpailukyky

Strateginen toteuttamisohjelma
Oulun kaupungin työllisyysohjelma 2013-2016 - Työllä hyvinvointia ja elinvoimaa

Päämäärä:
Saavuttaa työllä hyvinvointia ja työllistämisellä elinvoimaa

Painopisteet:

Painopiste 1: Uudet työpaikat
Painopiste 2: Elinvoimainen asenne
Painopiste 3: Työn ja tekijän kohtaaminen