Aineiston valintaperiaatteet

 

Oulun kaupunginkirjaston kokoelmassa on kaunokirjallisuutta ja tietokirjallisuutta, lehtiä, karttoja, nuotteja, musiikki- ja muita äänitteitä, elokuvia ja muita kuvatallenteita, mikrofilmejä, pelejä sekä verkkoaineistoa.

Aineistonvalinnalla tuetaan kaikenikäisten ihmisten virkistäytymistä, oppimista ja tiedonsaantia.

Suomenkielistä kaunokirjallisuutta ja tietokirjallisuutta hankitaan mahdollisimman kattavasti eri kirjailijoilta ja eri aiheista. Vieraskielisiä kirjoja hankitaan erityisesti englanniksi. Omakustanteita hankitaan kokoelmaan harkiten paikallisilta tekijöiltä. Omakustanteita voi tarjota hankintaehdotuslomakkeella. Viestissä tulee olla mukana kuvaus teoksesta sekä sen hinta.

Erityisryhmille hankitaan selkokirjoja ja isotekstisiä kirjoja sekä Celia-kirjaston äänikirjoja. Lisäksi kirjasto hankkii käyttöoikeuksia sellaisiin e-kirjoihin, jotka soveltuvat kirjastokäyttöön.

Oppi- ja kurssikirjoja hankitaan yleisen kiinnostavuuden ja kysynnän perusteella. Kaupunginkirjaston ensisijainen tehtävä ei kuitenkaan ole tukea tieteellistä tutkimusta ja korkeakoulutusta, vaan se kuuluu yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastoille.

Kirjaston lehtivalikoima on laaja ja se painottuu yleistajuisiin lehtiin. Kirjastoon tilataan tärkeimmät kotimaiset sanomalehdet ja aikakauslehdet, pohjoispohjalaiset paikallislehdet sekä jonkin verran läheisten maakuntien paikallislehtiä. Lehtikokoelmassa on myös ulkomaalaisia sanoma- ja aikakauslehtiä usealla eri kielellä.

Musiikkikokoelmassa on ajankohtaisista uutuuksia ja klassikoita, joilla on vakiintunut asema. Musiikkikokoelmaan hankitaan erityisesti kotimaista ja paikallista aineistoa.

Kirjastoon hankitaan vain sellaisia elokuvia, joita kirjastolla on oikeus lainata asiakkaille.

Hankinnoissa huomioidaan käyttäjien ehdotukset. Voit täyttää hankintaehdotuslomakkeen verkossa tai kertoa hankintatoiveesi kirjaston henkilökunnalle.