Aineiston valinta - Kirjasto - Oulun kaupunki

Aineiston valintaperiaatteet

Oulun kaupunginkirjaston kokoelmassa on kaunokirjallisuutta ja tietokirjallisuutta, lehtiä, karttoja, nuotteja, musiikki- ja muita äänitteitä, elokuvia ja muita kuvatallenteita, mikrofilmejä, pelejä sekä verkkoaineistoa.

Oulun kirjastoihin hankitaan uutta aineistoa koko ajan. Aineistonvalinnalla tuetaan kaikenikäisten ihmisten virkistäytymistä, oppimista ja tiedonsaantia. Hankinnassa huomioidaan käyttäjien omat ehdotukset ja aineiston kysyntä. Hankintaehdotuksen voit tehdä verkkokirjastossa.

Aluekirjastojen ja lähikirjastojen aineistojen valintaan vaikuttavat alueen ikärakenne sekä alueen koulut, oppilaitokset, päiväkodit ja muut laitokset. Esimerkiksi alueella, jossa on paljon iäkkäitä ihmisiä, hankitaan erityisesti heille sopivaa aineistoa. Koko kaupungin kulttuuripalveluiden yhteisenä painopisteenä ovat lapset ja nuoret sekä maahanmuuttajat.

Suomenkielistä kaunokirjallisuutta ja tietokirjallisuutta hankitaan mahdollisimman kattavasti eri kirjailijoilta ja eri aiheista. Vieraskielisiä kirjoja hankitaan erityisesti englanniksi. Omakustanteiden hankinnassa korostuvat paikallisten tekijöiden teokset.

Erityisryhmille hankitaan selkokirjoja ja isotekstisiä kirjoja sekä Celia-kirjaston kirjoja. Lisäksi kirjasto hankkii käyttöoikeuksia sellaisiin e-kirjoihin, jotka soveltuvat kirjastokäyttöön.

Oppi- ja kurssikirjoja hankitaan yleisen kiinnostavuuden ja kysynnän perusteella. Kaupunginkirjaston ensisijainen tehtävä ei kuitenkaan ole tukea tieteellistä tutkimusta ja korkeakoulutusta, vaan se kuuluu yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastoille.

Kirjaston lehtivalikoima on laaja ja se painottuu yleistajuisiin lehtiin. Kirjastoon tilataan tärkeimmät kotimaiset sanomalehdet ja aikakauslehdet, pohjoispohjalaiset paikallislehdet sekä jonkin verran läheisten maakuntien paikallislehtiä. Lehtikokoelmassa on myös vieraskielisillä, erityisesti eurooppalaisia lehtiä.

Lehtien hankinnassa huomioidaan asiakkaiden toiveet.

Musiikkikokoelmassa on ajankohtaisista uutuuksia ja klassikoita, joilla on vakiintunut asema. Musiikkikokoelmaan hankitaan erityisesti kotimaista ja paikallista aineistoa.

Kirjastoon hankitaan vain sellaisia elokuvia ja pelejä, joita kirjastolla on oikeus lainata asiakkaille. Elokuvien ja pelien valintaan vaikuttavat lisäksi niiden laatu sekä asiakkaiden toiveet.

Kirjasto hankkii asiakkaiden käyttöön eri alojen tietokantoja.
Osa tietokannoista on etäkäyttöisiä eli niitä voi käyttää myös kirjaston ulkopuolelta.