Kehitä kirjastoa

– Pohjois-Suomen kirjastojen virtuaalinen osallistamisalusta asiakkaille

 

Oulun ja Rovaniemen kaupunginkirjastojen yhteisen hankkeen tavoitteena on luoda pohjoisen kirjastoille yhteinen digitaalinen alusta, jonka kautta voidaan osallistaa asiakkaita kirjaston palvelujen kehittämiseen sekä kerätä ja tuoda näkyväksi asiakaspalautetta.

Hankkeessa osallistetaan kirjaston asiakkaat mukaan alustan suunnitteluun sekä testaamiseen, sekä selvitetään toimivimmat kanavat asiakkaiden osallistamiseksi digitaalisesti.

Hankkeen toteutusaika on 5.1.–31.10.2022, ja hankkeen rahoittaa valtiovarainministeriö.

 

Lisätietoja:

Maija Karvosenoja, projektikoordinaattori
Rovaniemen kaupunginkirjasto
maija.karvosenoja@rovaniemi.fi
040 631 8715

Pohjoista kirjallisuutta
– pohjoissuomalaista kirjallisuutta ja sen historiaa

Pohjoista musiikkia 
– Oulun seudun rockin, jazzin ja viihdemusiikin lähihistoriaa