Kohti keskustakirjastoa

 

Oulun pääkirjasto muuttuu suunnitelmissa olevan peruskorjauksen myötä keskustakirjastoksi ja talon uusia palveluja suunnitellaan jo osana hankeselvitystä.

 

Oulun kulttuuristrategia 2030, Oulun kaupunki: 

"Peruskorjausten yhteydessä kaupungin keskeiset kulttuuritilat ja konseptit päivitetään vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Tiloista keskeisimpinä keskustakirjasto luo oppimisen ja elämysten kohtaamistilan."

 

Palveluverkkosuunnitelma 2018, Oulun kaupunki:

”Kirjastopalveluita kehitetään siten, että palveluita tuotetaan tilankäytännöllisesti tehokkaasti ja ihmisten luontaisiin asiointireitteihin tukeutuen. Kaupungissa toimii keskustakirjasto ja kolmen laajan palvelun tarjoavaa aluekirjastoa. Näitä täydentävät kirjastopalvelut tuotetaan lähtökohtaisesti muiden palvelukäyntien yhteydessä.”

 

Mikä on keskustakirjasto?

  • Keskustakirjasto rakentaa Oulua sivistyksen kautta
  • Keskustakirjasto tukee sosiaalista hyvinvointia ja luo ihmisten, kulttuurin, tiedon, oppimisen ja elämysten kohtaamistilan.
  • Keskustakirjasto antaa mahdollisuudet tiedon luomiselle ja kurkottaa tulevaisuuden palveluihin tuomalla asiakkaiden kokeiltavaksi uusimman teknologian.
  • Keskustakirjasto on elävä tila, jossa kuntalainen voi tuntea olonsa kotoisaksi, kehittää itseään omatoimisesti tai erilaisten kurssien ja tapahtumien kautta. Asiakas voi varata työskentelytilan tai järjestää itse vaikka neulontapiirin.
  • Keskustakirjasto on monilukutaidon ydin, jossa asiakas voi kuunnella, katsoa ja lukea.
  • Keskustakirjasto on kestävän kehityksen airut. Keskustakirjasto on ostoskeskuksen ekologinen vastakohta. Paikka, jossa voit olla ostamatta mitään, mutta samaan aikaan viihtyä ja viettää aikaa ystävien kanssa.

 

 

 

Kohti Keskustakirjastoa -kyselyn tulokset

Kohti Keskustakirjastoa -kysely oli avoimena verkossa noin kolme viikkoa huhtikuun lopulta toukokuun alkuun. Kysyimme mitä nykyisessä pääkirjastossa on parasta ja mitä sieltä puuttuu. Lisäksi halusimme tietää vastaajien toiveita liittyen teknologiaan, palveluihin, tapahtumiin, näyttelyihin ja koulutuksiin. Pyysimme myös kertomaan miten uuteen Keskustakirjastoon voisi lisätä viihtyisyyttä. Kyselyyn saatiin 288 vastausta.

Vastaajien mielestä nykyisessä pääkirjastossa on parasta laaja kokoelma sekä ystävälliset ja ammattitaitoiset työntekijät. Sijainti ja arkkitehtuuri mainittiin myös usein, erityisesti tyylikkyys, valoisuus, ilmavuus ja lasijulkisivu. Pääkirjaston eri kerroksia, niiden osastoja ja selkeää jaottelua aineistoissa ja tiloissa kiitettiin. Yhtä avointa tilaa ei toivottu, sillä kirjaston äänimaailma ja miljöö haluttiin pitää rauhallisena. Nykyisessä pääkirjastossa arvostettiin sitä että se on perinteinen kirjasto, ja toimii kulmakunnan keskuksena, jonne ovat kaikki tervetulleita. Kirjaston ”olohuonemaisuutta” kaivattiin paljon, tilaa keskustella ja viettää aikaa ystävien kanssa tarvitaan. Tämä tila kuitenkin toivottiin olevan muualla kuin kirjojen seassa, kokoelma- ja lukutilan toivottiin olevan rauhaisa. Saavutettavuus koettiin haasteellisena muun muassa parkkipaikkojen vähäisen määrän, liian pienien tilojen ja kulkureittien sekä bussiliikenteen pysäkin puuttumisen osalta.

Nykyisestä pääkirjastosta puuttui vastaajien mielestä selvästi nykyaikaisen pääkirjaston vaatimat äänieristetyt luku- ja työskentelytilat sekä kunnolliset saniteettitilat ja rentoutumistilat. Modernimpaa kahviota, isompaa lastenosastoa leikkihuoneineen ja erillisine vauvanhoitotiloineen kaivattiin myös. Tekemiseen liittyviä tiloja toivottiin: pelihuoneita, kaupunkiverstasta laitteineen, e-kirjojen kuuntelupaikkoja, LP-levyjen kuuntelumahdollisuutta, puutyötiloja ja soittotiloja.  Myös lainattavalle teknologialle, läppäreille ja tableteille, olisi tarve.

Uuteen keskustakirjastoon toivottiin kirjallisuus- ja kulttuuritapahtumia, koulutuksia sekä näyttelyitä, perinteisiä kirjastopalveluita rauhaisine kokoelma- ja lukutiloineen sekä kaupunkiverstasta. Viihtyisyyden lisäämiseksi ehdotettiin muun muassa viherkasveja, viherseinää, äänimaailmaa, kalusteita, valaistusta ja maiseman hyödyntämistä sekä taidetta ja siisteyttä.

Tarve pienille työ- ja opiskelukopeille ja tutkijanhuoneille sekä tarve isommille varattaville ryhmätyö-, kokous- ja opiskelusaleille nousi selkeästi esille vastauksissa. Lukutiloissa kaivattiin kahdenlaisia tiloja: yksityisiä, pieniä lukusoppeja sekä isompia, rentoja, erillisiä lukusaleja ja -tiloja kalustettuina vaihtelevasti.