Kohti keskustakirjastoa

 

Tule mukaan suunnittelemaan uuden keskustakirjaston palveluja! Oulun pääkirjasto muuttuu suunnitelmissa olevan peruskorjauksen myötä keskustakirjastoksi ja talon uusia palveluja suunnitellaan jo osana hankeselvitystä.

 

Oulun kulttuuristrategia 2030, Oulun kaupunki: 

"Peruskorjausten yhteydessä kaupungin keskeiset kulttuuritilat ja konseptit päivitetään vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Tiloista keskeisimpinä keskustakirjasto luo oppimisen ja elämysten kohtaamistilan."

 

Palveluverkkosuunnitelma 2018, Oulun kaupunki:

”Kirjastopalveluita kehitetään siten, että palveluita tuotetaan tilankäytännöllisesti tehokkaasti ja ihmisten luontaisiin asiointireitteihin tukeutuen. Kaupungissa toimii keskustakirjasto ja kolmen laajan palvelun tarjoavaa aluekirjastoa. Näitä täydentävät kirjastopalvelut tuotetaan lähtökohtaisesti muiden palvelukäyntien yhteydessä.”

 

Mikä on keskustakirjasto?

  • Keskustakirjasto rakentaa Oulua sivistyksen kautta
  • Keskustakirjasto tukee sosiaalista hyvinvointia ja luo ihmisten, kulttuurin, tiedon, oppimisen ja elämysten kohtaamistilan.
  • Keskustakirjasto antaa mahdollisuudet tiedon luomiselle ja kurkottaa tulevaisuuden palveluihin tuomalla asiakkaiden kokeiltavaksi uusimman teknologian.
  • Keskustakirjasto on elävä tila, jossa kuntalainen voi tuntea olonsa kotoisaksi, kehittää itseään omatoimisesti tai erilaisten kurssien ja tapahtumien kautta. Asiakas voi varata työskentelytilan tai järjestää itse vaikka neulontapiirin.
  • Keskustakirjasto on monilukutaidon ydin, jossa asiakas voi kuunnella, katsoa ja lukea.
  • Keskustakirjasto on kestävän kehityksen airut. Keskustakirjasto ostoskeskuksen ekologinen vastakohta. Paikka, jossa voit olla ostamatta mitään, mutta samaan aikaan viihtyä ja viettää aikaa ystävien kanssa.