Kirjaston tilat yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen alustana

 

Kirjaston tilat yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen alustana -hankkeen tavoitteena on lisätä kansalaisten ja päättäjien vuorovaikutusta kirjaston tiloissa. Hankkeen kohderyhmiä ovat nuoret, nuoret aikuiset ja erilaisissa tehtävissä toimivat päättäjät.

Oulun kaupunginkirjaston hankkeessa tullaan luomaan yhteistyöverkosto, jonka kautta kohderyhmien edustajat on mahdollista tavoittaa. Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen keskustelu tuodaan osaksi kirjaston perustoimintaa hankkeessa luotavan palvelupaketin avulla. Kirjaston henkilöstölle tarjotaan tukea konseptin toteuttamiseen. Palvelupaketin sisällöt luodaan yhdessä yhteistyöverkoston, kohderyhmien ja kirjaston henkilöstön kanssa. Palvelupaketin suunniteltuja sisältöjä testataan hankkeen aikana järjestettävissä tapahtumissa. Hanke on jatkoa Sitran Kirjastoista kansanvallan foorumeita -hankkeelle.

 

Toimintaympäristö

Kirjastolain tavoitteena on edistää muun muassa aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Laissa kirjaston tehtäviksi on määritelty muun muassa  yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edistäminen. Oulun kaupunginkirjastolla on 24 eri puolilla kaupunkia sijaitsevaa toimipistettä. Näiden tilojen käyttäminen yhteiskunnallisen keskustelun alustana tuo päättäjät lähelle paikallisia ihmisiä. Yhteiskunnassa täysivaltaisena kansalaisena selviytyminen ja toimiminen vaativat tietoa yhteiskunnallisista asioista ja osaamista ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja seurata sitä. Nuorten aikuisten ja aikuisten yhteiskuntataitojen tukeminen vahvistaa hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä. Päättäjille kuntalaisten kohtaaminen tuo tärkeää tietoa nuorten ja aikuisten arjesta ja mielenkiinnon kohteista. Samalla päättäjien oma mahdollista tutustua myös kirjaston toimintaan, palveluihin ja henkilökunnan tarpeisiin.

 

Lisätietoja

Noora Valkonen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginkirjasto
044 703 7335, noora.valkonen@ouka.fi

Raisa Laitala, hanketyöntekijä, Oulun kaupunginkirjasto
044 703 7360, raisa.laitala@ouka.fi

Pohjoista kirjallisuutta
– pohjoissuomalaista kirjallisuutta ja sen historiaa

Pohjoista musiikkia 
– Oulun seudun rockin, jazzin ja viihdemusiikin lähihistoriaa