Kirjasto A-Ö
 


Pohjoista kirjallisuutta
Pohjoista musiikkia
KirjastoVirma
  
  

Tutustu myös näihin

Koha-kirjastojärjestelmä ja Koha-Suomi Oy

Koha on Uuden-Seelannin alkuperäiskansan maorien kieltä ja se tarkoittaa lahjan antamista tultaessa kylään tai sitoutumista johonkin yhteiseen toimintaan.

Oulun kaupunginkirjaston ja OUTI-kirjastojen kirjastojärjestelmä vaihdettiin tammikuussa 2016. Kirjastojärjestelmän vaihtoon on useita syitä. PallasPro-järjestelmä oli ollut Oulun kaupunginkirjastossa käytössä vuodesta 2002 alkaen ja se oli teknisesti vanhentunut. Toinen syy järjestelmän vaihtamiseen oli päätös ottaa kaikissa suomalaisissa kirjastoissa käyttöön kansainvälinen tiedontallennusstandardi MARC 21. Tämä vaihdos vaati käytännössä kirjastojärjestelmän vaihtamisen. Tavoitteena oli myös saada kustannussäästöjä.

Kirjastojen uusi järjestelmä on nimeltään Koha. Järjestelmää ei ole ostettu kaupalliselta toimijalta, vaan kyseessä on ns. avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä. Tämä tarkoittaa kirjaston hankinta-, kokoelma-, lainaus- ja asiakastietoja ylläpitävää järjestelmää, jota kukaan ei omista ja jota kaikki halukkaat voivat kehittää. Koha-järjestelmää on alettu kehittää Uudessa-Seelannissa vuonna 2000. Vuoteen 2015 mennessä se on otettu käyttöön muutamassa tuhannessa kirjastossa ympäri maailmaa. Kesäkuussa 2014 Joensuun seutukirjastossa otettiin käyttöön Koha-järjestelmä. Vuoden 2016 loppuun mennessä Koha on käytössä tai päätetty ottaa käyttöön jo lähes sadassa suomalaisessa kaupungin-  tai kunnankirjastossa.

Kohan kehittämisestä vastaa kansainvälinen Kohan kehittäjätiimi, jolle kaikki voivat esittää omia kehittämisideoitaan. Kesällä 2016 Joensuun, Kouvolan, Mikkelin, Oulun, Rovaniemen ja Turun kaupungit perustivat yhteiset voittoa tavoittelemattoman osakeyhtiön Koha-Suomi Oy:n, joka tulee vastaamaan Koha-kirjastojärjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta. Tähän osakeyhtiöön voivat liittyä jäseniksi muutkin kunnat, joiden kirjastot ottavat käyttöönsä Koha-järjestelmän. Lisätietoja Koha-Suomesta löytyy yhtiön verkkosivuilta www.koha-suomi.fi.

Mikä muuttui?

Tuliko järjestelmävaihdoksen myötä uusia palveluja?

Millainen kirjastokortti kelpaa?

Säilyvätkö varaukset ja lainatiedot? Entä vanha salanumero?

Siirtyvätkö omat hyllyt ja hakuehdot?

Voiko kuka tahansa nähdä, mitä olen varannut? Mistä tiedän, mikä teos on varattuna minulle?

Miksi lähestyvästä eräpäivästä tulee vain yksi ilmoitus ennen eräpäivää?

Verkkokirjasto

Miksi minun kotikirjastoni on jotain muuta kuin se missä yleensä asioin?

Mitä varauksen keskeyttäminen tarkoittaa?

Mitä tagit ovat ja kuinka niitä lisätään? Millaisia tageja voin lisätä?

Pääseekö kuka tahansa näkemään lainahistoriani? Onko sitä pakko kerryttää?

Miksi viestiasetuksissa ei ole vaihtoehtona kirjettä?

Mitä tarkoittaa prioriteetti varaustiedoissani?

 

Mikä muuttui?

Tuliko järjestelmävaihdoksen myötä uusia palveluja?

Asiakkaiden kannalta uusi kirjastojärjestelmä on tuonut merkittäviä parannuksia. Näitä ovat esim. oman lainahistorian näkeminen sekä mahdollisuus helpolla tavalla koota listoja omista suosikkiteoksista sekä tähdittää ja "tägittää" teoksia. Uudessa verkkokirjastossa on entistä monipuolisemmat hakutoiminnot, esim. hakuja on helppo rajata esim. teosten saatavuuden mukaan. OUTI-kirjastojen yhteinen varausjono lyhentää kysytyimpien teosten jonotusaikaa. Varausten itsepalvelunouto nopeuttaa kirjastossa asiointia. Varausten keskeyttämistoiminto varmistaa sen, että paikka varausjonossa säilyy, vaikka joutuisi keskeyttämään varauksen joksikin aikaa. Mukava ominaisuus asiakkaille on myös se, että kaikki kirjastomaksut näkyvät ajantasaisena.

Millainen kirjastokortti kelpaa?

OUTI-kirjastoissa ei voi käyttää Oulun yliopiston kirjaston tai Oulun ammattikorkeakoulun kirjaston kortteja eikä muiden OUTI-kirjastokimppaan liittyneiden kirjastojen vanhoja kirjastokortteja.

Säilyvätkö varaukset ja lainatiedot? Entä vanha salanumero?

Kaikki asiakastiedot, yhteystiedot, lainat ja varaukset ovat säilyneet kirjastojärjestelmävaihdoksessa. Verkkokirjastossa käytettävä salanumero säilyy entisellään kirjastojärjestelmävaihdoksessa.

Siirtyvätkö omat hyllyt ja hakuehdot?

Omat hyllyt ja hakuehdot ovat PallasPro- kirjastojärjestelmän ominaisuuksia, eivätkä ne siirry järjestelmänvaihdoksessa. Kohassa samantapainen ominaisuus, kuin Omat hyllyt, on omien listojen tekeminen ja RSS- syötteiden tilaaminen on puolestaan samantapainen ominaisuus kuin Hakuehdot. RSS- syötteiden ja omien hyllyjen muodostamisesta on ohje Verkkokirjaston etusivulla ”Vinkkejä verkkokirjaston käyttöön”.

Voiko kuka tahansa nähdä, mitä olen varannut? Mistä tiedän, mikä teos on varattuna minulle?

Varusten itsepalvelunoudossa varaustunnisteena käytetään numerosarjaa, jonka voi halutessaan muuttaa verkkokirjastossa omaksi nimeksi tai nimimerkiksi.

Miten OUTI-kirjastojen varausten järjestys muodostuu?

Kaikkien OUTI-kirjastojen varaukset järjestetään varausten tekopäivän mukaiseen järjestykseen.

Miksi lähestyvästä eräpäivästä tulee vain yksi ilmoitus ennen eräpäivää?

Järjestelmä lähettää vain yhden muistutuksen. Tämän lisäksi voi saada muistutuksen kyseisenä päivänä erääntyvistä lainoista. Palvelun saa käyttöön verkkokirjastossa omissa tiedoissa viestit-osiossa laittamalla raksi kohtaan ”Eräpäivä”. Muista tallentaa tehty muutos.
 

Verkkokirjasto

Miksi minun kotikirjastoni on jotain muuta kuin se missä yleensä asioin?

Kotikirjasto on määräytynyt sen mukaan, missä on hankkinut kirjastokortin. Asiakkaiden kannattaa vaihtaa kotikirjasto siksi kirjastoksi, jossa yleensä asioi, mm. sen vuoksi, että järjestelmä ehdottaa kotikirjastoa varausten noutopaikaksi.

Mitä varauksen keskeyttäminen tarkoittaa?

Kun on varannut teoksen, mutta tietää, ettei voi hakea sitä esim. lomansa aikana, varauksen voi keskeyttää väliaikaisesti. Varaus tulee jälleen voimaan keskeytyksen jälkeen. Keskeytyksestä huolimatta paikka varausjonossa säilyy.

Mitä tagit ovat ja kuinka niitä lisätään? Millaisia tageja voin lisätä?

Asiakkaat voivat lisätä teosten tietoihin termejä (tageja, asiasanoja), jotka kuvaavat heidän mielestään hyvin teosten sisältöä. Tagien tarkoitus on auttaa muita asiakkaita löytämään itseään kiinnostavaa aineistoa. Jotta voi lisätä tageja, on oltava kirjautuneena verkkokirjastoon. Sopivien termien löytämiseksi kannattaa tutkia, minkälaisia tageja muut ovat antaneet tai käyttää apuna esim. Yleistä suomalaista asiasanastoa.

Pääseekö kuka tahansa näkemään lainahistoriani?

Vain asiakas itse pääsee näkemään lainahistoriansa. Sitä eivät pääse näkemään kirjastojen työntekijät tai muut asiakkaat. Tällä hetkellä lainahistoria kertyy kaikille asiakkaille, eikä tätä ominaisuutta voi poistaa.

Miksi viestiasetuksissa ei ole vaihtoehtona kirjettä?

Asiakkailla, jotka eivät ole ilmoittaneet, kuinka haluavat kirjaston lähettävän viestit, oletuslähetystapa on e-kirje. Kirjaston kannalta on toivottavaa, että mahdollisimman moni muuttaisi viestiasetuksissaan viestien lähetystavaksi sähköpostin tai tekstiviestin.

Mitä tarkoittaa prioriteetti varaustiedoissani?

Prioriteetti tarkoittaa sijoitusta varausjonossa. Jos asiakkaan prioriteetti on yksi, seuraava palautunut varattavissa oleva teos lähtee ko asiakkaalle.

Facebook Instagram Twitter YouTube