Tablettitohtori ON paikalla

– kirjasto digitaalisen osallisuuden tasa-arvoa kehittämässä

 

Yhteiskunnan keskeiset palvelut digitalisoituvat vauhdilla. Perinteisiin asiointipalveluihin tottuneet kansalaiset, joilla ei ole juurikaan kokemusta tietotekniikasta eikä digitaalisista palveluista, eivät ongelmitta pysty siirtymään uusien palvelujen käyttäjiksi.

Kirjastolle on tarjolla merkittävä rooli kansalaisten tasa-arvon turvaamisessa digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Tämä rooli näkyy niin uudessa kirjastolaissa (1492/2016) kuin valtakunnallisessa kulttuuripolitiikan strategiassakin (OPK 2017:20).

Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää ja laajentaa niin sisällöllisesti kuin maantieteellisestikin Oulun kaupunginkirjaston jo aiemmin aloittamaa digineuvontatyötä. Neuvonta on tähän asti painottunut pääkirjaston digilaitteiden käyttöneuvontaan, mutta hankkeessa sitä pyritään suuntaamaan kasvavassa määrin asiakkaiden omien laitteiden, erityisesti mobiililaitteiden, ja niillä käytettävien digitaalisten palvelujen – niin kirjastopalvelujen kuin muidenkin julkisten palvelujen – käyttöneuvontaan kirjaston eri toimipisteissä.

Neuvontatyön kehittämisellä ja laajentamisella pyritään lisäämään alueellista tasa-arvoa ja tuomaan digitaalisten palvelujen käyttö myös niiden ulottuville, jotka eivät esimerkiksi puutteellisen käyttö- tai kielitaidon takia pysty palveluja omatoimisesti käyttämään. Samalla pyritään myös kehittämään kirjaston henkilökunnan digiosaamista. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa tuotetaan perehdytys- ja koulutusmateriaalia sekä itseopiskelumateriaalia. Opastusta järjestetään niin päivystysluonteisena yksilöopastuksena kuin kurssimuotoisina yleisötilaisuuksinakin.

Pohjoista kirjallisuutta
– pohjoissuomalaista kirjallisuutta ja sen historiaa

Pohjoista musiikkia 
– Oulun seudun rockin, jazzin ja viihdemusiikin lähihistoriaa