Turvallisemman tilan periaatteet

 

Nämä ovat Oulun kaupunginkirjaston turvallisemman tilan periaatteet. Periaatteiden muodostamisessa on käytetty syyskuussa 2022 järjestetyn asiakaskyselyn tuloksia. Oulun kaupunginkirjaston palveluissa ja toiminnassa edistetään Oulun kaupungin toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2022–2026 toteutumista. Suunnitelma pohjautuu yhdenvertaisuuslakiin ja lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.

Turvallisemman tilan periaatteet on laadittu lokakuussa 2022.

 

Lupauksemme

Kirjaston toiminnalla ja palveluilla edistetään ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Kirjaston tilat ja tapahtumat ovat päihteettömiä. Emme hyväksy häirintää, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Epäasialliseen käytökseen puututaan.

 

Anna tilaa

Kunnioita muiden henkilökohtaista tilaa ja koskemattomuutta. Älä koske muita lupaa kysymättä. Kirjasto on yhteinen tilamme, pidetään se kaikille turvallisena ja viihtyisänä.

Kunnioita

Kunnioita ihmisten moninaisuutta ja itsemääräämisoikeutta. Kaikki ovat tervetulleita kirjastoon, ja jokaisella tulee olla rauha käyttää kirjastoa.

Kuuntele

Kuuntele muiden ajatuksia ja mielipiteitä ja anna kaikille tilaa keskustelussa. Älä tee muiden ihmisten ulkonäköön tai toimintaan liittyviä oletuksia. Älä puhu muista halventavasti.

 

Toimi näin, jos kohtaat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua

Mikäli jokin tilanne tuntuu epämukavalta, nostathan asian esiin kertomalla siitä esimerkiksi kirjaston henkilökunnalle, häirintäyhdyshenkilölle tai tapahtuman järjestäjille. Voit antaa palautetta tapahtumistamme myös jälkikäteen ja anonyymisti.

Yhteydenottoja käsittelevät kirjaston häirintäyhdyshenkilöt. Mahdollisia jatkotoimenpiteitä tehdään vain yhteydenottajan suostumuksella. Ilmoitettuja tietoja ei tallenneta, tilastoida tai lisätä mihinkään järjestelmään. Tietoja säilytetään vain asian käsittelyn ajan. Voit halutessasi lukea lisää kirjaston tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä Oulun kaupungin verkkosivuilta.

Kirjaston häirintäyhdyshenkilöt tavoitat sähköpostiosoitteesta hairintayhdyshenkilot.kirjasto@ouka.fi. Voit lähettää meille suojattua sähköpostia. Käytä palvelua, kun lähetät meille sähköpostia, joka sisältää henkilötietoja tai muuta luottamuksellista tietoa. Suojatun sähköpostiviestin lähettäminen edellyttää rekisteröitymisen palvelun käyttäjäksi.

Linkki turvasähköpostiin ja ohjeet sen käyttöön

Rekisteröidy suojatun sähköpostin käyttäjäksi

Anonyymia palautetta voit antaa alla olevan verkkolomakkeen kautta. Voit ilmoittaa minkälaista häirintää, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua koit tai huomasit jonkun muun kokevan kirjaston tilassa tai tapahtumassa.

Voit myös jättää yleistä palautetta aiheesta.

Jos haluat, että sinuun ollaan yhteydessä tapahtuneen johdosta, voit jättää myös yhteystietosi, mutta se ei ole pakollista.

Jätä palautetta tai ilmoita häirinnästä tai epäasiallisesta käytöksestä

Mikä on häirintää, epäasiallista käytöstä tai syrjintää?

Häirintä tai epäasiallinen käytös voi olla esimerkiksi aggressiivista painostamista, uhkailua, kiusaamista, eristämistä ja ulkopuolelle jättämistä, pelottelua tai ilkeää kommentointia. Seksuaalista häirintää voivat olla esimerkiksi ei-toivotut ja sopimattomat seksuaaliset huomautukset ja kysymykset, seksuaalisesti vihjailevat ilmeet ja eleet, tai fyysinen koskettelu. Häirinnällä luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Syrjintää on se, että ihmistä kohdellaan huonommin kuin toisia jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Kaikilla ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun.

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lisätietoja: 
Syrjinnän määritelmä yhdenvertaisuusvaltuutetun verkkosivuilla

Lähteet:
Yhdenvertaisuusvaltuutettu
Työsuojelu
Tasa-arvovaltuutettu

Apua tapahtuneen käsittelyyn voit hakea:

Oulun kriisikeskus
Hyvän mielen talo 
MIELI ry:n Kriisipuhelin 
Oulun kaupungin mielenterveyspalvelut