Ajankohtaista

< Takaisin

Koronaohjeet harrastusryhmille Oulussa

Päivitetty 23.9.2021
 

Harrastus- ja ryhmätoiminta

Oulun kaupunki korostaa, että samaa harrastustoimintaa voidaan toteuttaa hyvin erilaisilla tavoilla. Kaikessa harrastustoiminnassa on jo tehty ja on tehtävissä lisää muutoksia, jotka vähentävät viruksen leviämisen riskiä. Oulun kaupunki ei luokittele harrastuksia korkean ja matalan riskin lajeiksi. Kaupunki edellyttää jokaiselta toimijalta suunnitelmallisia muutoksia, jotka parantavat terveysturvallisuutta.

Harrastustoiminnassa tehtäviä ratkaisuja ovat:

  • Harrastustoimintaan osallistutaan ehdottoman terveenä.
  • Harjoituksiin tullaan varusteet päällä ja lähdetään suoraan pois silloin kun se on mahdollista pukuhuoneen käytön minimoimiseksi.
  • Vältetään ryhmien sekoittamista.
  • Vältetään halailua, huutamista ja tarpeetonta kokoontumista.
  • Sisääntuloa porrastetaan.
  • Saattajien ja huoltajien tarpeetonta oleskelua sisätiloissa vältetään.
  • Ryhmien kokoa pienennetään mahdollisuuksien mukaan. Tämä koskee myös erilaisia harrasteryhmiä. 
  • Turvaetäisyyksien säilyttämistä korostetaan.
  • Harjoituksia ja toimintaa siirretään ulos mahdollisuuksien mukaan.
  • Osa harrastuksista toteutetaan etänä.

Kasvomaskien käyttö

Noudata voimassaolevaa kasvomaskisuositusta, joka on kerrottu sivulla www.ouka.fi/korona kohdassa "Maskisuositukset".

Liikuntatilat

Asiakasmääriä ja turvaetäisyyksien tosiasiallista toteutumista tiloissa seurataan aktiivisesti. Asiakkaita ohjataan huolehtimaan turvaetäisyyksistä sekä monikanavaisella viestinnällä että tarvittaessa sanallisesti ohjeistamalla. Tarvittaessa tilassa olevien määrää tai palvelutoimintaa rajoitetaan henkilöstön toimesta.

Mikäli turvaetäisyyksien toteumista ei voida muulla tavoin tosiasiallisesti varmistaa, asiakasmäärää voidaan rajata normaalia pienemmäksi, esimerkiksi puoleen normaalitilanteesta. Asiakasmäärä arvioidaan aina tila- ja tilannekohtaisesti, ei kiinteistökohtaisesti.

Ottelut, esitykset ja pelit 

Yleisötilaisuuksissa, kuten otteluissa, esityksissä ja peleissä, noudatetaan  yleisötilaisuuksien viranomaisohjeita sarjatasosta riippumatta. Noudata kulloinkin voimassaolevaa kasvomaskisuositusta, joka kerrotaan sivulla www.ouka.fi/korona kohdassa "Maskisuositukset".

Harrastustoiminta ja vapaa-ajan toiminta muissa kuin kaupungin hallinnoimissa tiloissa

Oulun kaupunki vetoaa yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten toimijoiden hallinnoimiin tiloihin ja toteuttamaan toimintaan, että ne noudattaisivat omassa toiminnassaan samoja toimintatapoja kuin kaupunki viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

 

Tutustu sairaanhoitopiirin esitykseen urheilutoimijoille järjestetyssä keskustelutilaisuudessa 28.10.2020

Kasvomaskipallo.

Jakolinkki

Suosituimmat

Uimahallit, vesivoimistelut

Latujen ja kenttien kunnossapidon seuranta

Kuntosalien yleisövuorot

Vuoronvarauksen sähköinen asiointi

Liikuntapaikkojen varaustilanne

Ryhmiin ilmoittautuminen

Lasten liikuntaryhmät

Koululiikunta

Siirry liikuntapalveluiden facebook-sivuilleLiikuntapalvelut Facebookissa

Siirry liikuntapalveluiden Instagram-sivulleLiikuntapalvelut Instagramissa

Katso päivän ulkoilusää!