Arkiaktiivisuus

Hyvinvoinnin perustan luovat arkiaktiivisuus, terveellinen ravitsemus, monipuolinen ja riittävä liikunta sekä palauttava lepo.

Työssä tapahtuva energiankulutus on laskenut viimeisten 30 vuoden aikana keskimäärin yli 100 kilokaloria päivässä. Muutokset ovat olleet nopeita, eikä kehomme ole ehtinyt mukautua uuteen passiiviseen olemukseensa. Pitkäaikainen istuminen onkin itsenäinen terveyttä selittävä tekijä. Edes kovalla kuntoliikunnalla ei voida poistaa kokonaan pitkittyneen istumisen haittoja. Väestötasolla istumisen paljous näyttäisikin olevan kuntoliikunnan puutteeseen tai lihavuuteen verrattava sairastumisriskiä kasvattava tekijä. Paljon istuva kuntoliikkuja voi siis olla yhtä terve kuin vähän istuva kuntoliikuntaa harrastamaton henkilö.

Vuoden 2008 Yhdysvalloissa julkistetuissa terveysliikuntasuosituksissa otettiin valtava askel liikunnan alarajan määritelmässä, mikä mahdollistaa pientenkin askelten huomioimisen jokapäiväisessä elämässämme. "Vältä istumista. Pienikin aktiivisuus on parempaa kuin passiivisuus, ja mikä tahansa aktiivisuus tuo terveyshyötyjä. Merkittävät terveyshyödyt saat harrastamalla 2 tuntia 30 minuuttia keskitehoista liikuntaa viikossa, ja tästä aktiivisuuden lisääminen tuo vielä enemmän hyötyjä."

Liikukko nää -opas (pdf)

liikukko nää -opas