Eettiset periaatteet

Oululaisten urheiluseurojen eettiset periaatteet Oulun kaupungin liikuntatilojen käytössä

Nämä periaatteet on hyväksytty oululaisten urheiluseurojen ja Oulun kaupungin liikuntapalvelujen kesken. Sopijoina/allekirjoittajina ovat urheiluseurojen puolesta Oulun kaupungin seuraneuvottelukunta ja Oulun kaupungin liikuntapalvelut.

Periaatteiden tarkoituksena on sopia pelisäännöistä sekä harjoitusvuoroja varattaessa ja käytettäessä sekä toiminnasta harjoitustiloissa. Nämä periaatteet liitetään ja vahvistetaan allekirjoituksella, kaikkiin harjoitustilasopimuksiin ja kaikki sopijapuolet sitoutuvat niitä noudattamaan.

Tarkoituksena on luoda kaikille seuroille, lajista riippumatta, tasapuoliset mahdollisuudet varata ja käyttää Oulun kaupungin omistamia/hallinnoimia harjoitustiloja kulloinkin vahvistetuilla periaatteilla ja kustannuksilla.

Vuorojen hakeminen, varaaminen ja peruminen:

  1. Sitoudumme ilmoittamaan hakemuksissa niin tarkat tiedot harjoitusryhmien määristä ja koosta, tarvittavista tiloista sekä välineistä kuin se hakemuksen tekohetkellä on mahdollista.
  2. Sitoudumme ilmoittamaan mahdollisista muutoksista ryhmissä välittömästi liikuntapalveluille kun se on tiedossamme.
  3. Päivitämme tietoja liikuntapalvelujen kanssa yhdessä sovittavin periaattein.
  4. Ilmoitamme liikuntapalveluille kaikista käyttämättä jäävistä vuoroista ja myös jos havaitsemme muita kuin omia vuoroja jäävän käyttämättä.


Liikuntatilojen käyttäminen ja käyttäytyminen:

  1. Sitoudumme itse ja huolehdimme, että urheilijat ja valmentajat sitoutuvat noudattamaan kunkin harjoitustilan erityisohjeita niin kuin ne heille annetaan.
  2. Sitoudumme huolehtimaan käyttöömme annetuista avaimista, avainkorteista, avainkoodeista tms. huolellisesti. Todetessamme väärinkäytöksiä tai kadottaessamme avaimia ilmoitamme niistä välittömästi henkilölle, joka ne meille on luovuttanut. Palautamme tarpeettomat avaimet tms. välittömästi tarpeen loputtua.
  3. Huolehdimme harjoitus- ja oheistilojen siisteydestä niin, että jätämme ne aina vähintään vastaavassa kunnossa kuin ne olivat saapuessamme.
  4. Huolehdimme valojen, suihkujen yms. sammuttamisesta.
  5. Ilmoitamme välittömästi havaittuamme puutteita tai vikoja käyttämissämme harjoitustiloissa tai välineissä. Sitoudumme korvaamaan kaikki itse aiheuttamamme, normaalista käytöstä tai kulumisesta poikkeavat, vahingot tiloissa ja laitteissa.
  6. Huolehdimme, ettei tiloissa ole asiaankuulumattomia henkilöitä varaamillamme vuoroilla.

Näiden periaatteiden hyväksyminen on edellytyksenä harjoitusvuorojen saannille Oulun kaupungin liikuntatiloista. Seura sitoutuu ja huolehtii, että kaikki seuran toimihenkilöt, valmentajat, huoltajat ja urheilijat ovat tietoisia ja sitoutuneita näitä noudattamaan. Hyväksymme, että vuoromme voidaan peruuttaa joko osittain tai kokonaan, jos toimintamme ei vastaa näitä eettisiä periaatteita.

Eettiset periaatteet on allekirjoitettu 14.12.2015. Sivistys- ja kulttuurilautakunnassa ne on hyväksytty 30.3.2016 § 37.