Hankkeet

I love sport Oulu -hanke 2014–2015 ja Liikumme yhdessä Hanke 2016-2017

Hankkeen tavoitteena oli Oulun maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten osallisuuden, kotoutumisen, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen liikunnan avulla.

Lisätietoja hankkeesta kehittämisen sivuilta. Hankkeella on myös omat Facebook-sivut. Liikumme yhdessä hanke päättyi vuonna 2017.

Liikkuva varhaiskasvatus

Otetaan miehestä mittaa

Päätösseminaarin aineistot:

Hankkeen esittely   
Puolustusvoimat
Mopo-tutkimus 
Kaavaprosessi ja liikunta  
Suositukset asemakaava   
Suositukset yleiskaava 
Suositukset maakuntakaava

Hankkeen loppuraportti

MOPO-hanke

Nuoresta Mittaa -hanke

Hyvinvoinnilla työelämään – kuntouttavan työtoiminnan malli

Nuoresta Mittaa -väliraportti

Nuoresta Mittaa -loppuseminaarin materiaalit

Liikuntaneuvojat kouluilla –toimintamalli

Hyvinvoinnilla työelämään, kuntouttavan työtoiminnan
kehittäminen moniammatillisella työotteella

Ryhmäyttäminen ryhmän rakentamisen työkaluna

HEP! –hanke

Hankkeen loppuessa

AMK-opinnäytetyö hankkeesta

Milan ja Petran tarinat -video oppisopimuskoulutuksesta

 

 

Loppuraportti