Retkiluistelurata

Hailuodon kunta ja Oulun kaupunki tekevät yhdessä retkiluisteluradan Oulunsalon ja Hailuodon välille talvisin jää- ja muiden olosuhteiden niin salliessa.

Tarkempia tietoja radan valmistumisesta ja kunnossapidosta luisteluradan Facebook-sivuilla.