Liikuntasuositukset

Seniorit

Lihaskunnolla on merkittävä rooli seniorin kotona selviytymisen kannalta. Monet päivittäiset askareet edellyttävät voimanponnistuksia. Esimerkiksi ostoskassin nostaminen, portaiden nousu, esineiden siirtäminen ja vuoteesta nousu edellyttävät miltei maksimaalista voimanponnistusta, jos voimaa ei ole "reservissä". Mitä enemmän voimaa on varastossa, sitä vähemmän arkiaskareet kuluttavat voimia ja energiaa.

Myös tasapainon harjoittamiseen tulisi iän myötä kiinnittää kovasti huomiota, sillä sen menettäminen voi olla kohtalokasta. Kaatumiset ja osteoporoottiset luun murtumat lisääntyvätkin osin vanhenemisen, mutta myös liikunta-aktiivisuuden vähenemisen seurauksena. Jopa noin puolet kaatumisista selittyy huimauksesta tai alaraajojen heikkoudesta johtuvista liukasteluista.
 

Senioriliikuntaa toimintakyyn ja kotona selviytymisen tueksi

Senioriliikunnan tärkeimpänä tavoitteena voidaan pitää toimintakyvyn säilyttämistä mahdollisimman pitkään. Se mahdollistaa jaksamisen, vireyden sekä itsenäisyyden säilymisen sekä luo edellytykset täysipainoiselle elämälle. Toimintakyky koostuu ihmisen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta puolesta, jotka muodostavat saumattoman kokonaisuuden.

Liikunta tarjoaakin fyysisen kuormituksen lisäksi kuluttajalleen myös iloa ja virkistystä, onnistumisia, stressin purkua ja rentoutumista. Sosiaaliset kontaktit varsinkin liikuntaryhmissä ehkäisevät senioria eristäytymästä muista ikätovereista ja mahdollistavat ystävyyssuhteiden luomisen ja ylläpitämisen. Monelle seniorille yhteinen liikuntatuokio onkin yksi viikon kohokohdista.


Liikkumalla lisää vuosia elämään ja elämää vuosiin!

Liikunta tuo parhaimmillaan elämään suuren lisäarvon. Monet ikäihmiset kokevat sen tuovan elämään tärkeää sisältöä. Liikunnan motiivit saattavat vaihdella suurestikin yksilöiden kesken. Joku nauttii liikunnasta luonnossa, toinen kuntosalilla ja kolmas altaassa.

Jollekulle tärkeintä on liikunnan suoma ilo ja virkistys, toinen nauttii vauhdista ja kolmas kokee liikunnan tärkeimmäksi merkitykseksi kunnon sekä terveyden ylläpitämisen. Oli tavoite mikä hyvänsä, on liikunta monipuolinen väline seniorin toimintakyvyn ja terveydentilan ylläpitämiseksi hyvänä vielä pitkään eläkeiälläkin.

Kuvalliset seniorijumppaohjeet (pdf)