Avoin data-aineisto

Avoimella datalla tarkoitetaan dataa, joka on vapaasti eri tahojen käytettävissä sellaisenaan tai joka on julkaistu sellaisessa koneluettavassa muodossa, että muut järjestelmät pystyvät hyödyntämään sitä. Oulun kaupungin data.ouka.fi -portaalissa tiedot jaetaan taulukkomuodossa tiedostoina ja ohjelmallisia rajapintoja hyödyntäen.

Oulun kaupungin tietovarantojen sisältämien tietojen avaamisella tavoitellaan mm. toiminnan läpinäkyvyyden, avoimuuden ja demokratian edistämistä sekä kaupungin kehitysympäristöjen avaamista kaupungin palvelujen ja elinkeinoelämän kehittämiseksi.

Käy tutustumassa saatavilla oleviin tietovarantoihin Oulun kaupungin dataportaalissa.

Oulun kaupungin dataportaali

Myös työn alla olevat data-avaussuunnitelmat on listattu dataportaalissa.
 

     

       Yhteistyössä Euroopan unioni, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Oulu open data, 6Aika