PERUSASTEEN OPETUS ETÄTOTEUTUKSENA

Perusasteen kurssit suoritetaan pääosin itsenäisenä opiskeluna. Opettajan ohjauksen lisäksi opiskelijan tukena on myös oppimisympäristö Moodlessa oleva oppimismateriaali. Opettaja antaa lukuoikeudet oppimateriaaliin Moodlessa. Ilmoittaudu opiskelijaksi kansliassa, jonka jälkeen saat kansliasta Moodle-tunnukset sähköpostiisi.

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@eduouka.fi

Äidinkieli ja kirjallisuus, painopiste on kursseissa äi3 ja äi4, mutta harjoituksia on koko aikuisten perusopetuksen äidinkielen oppimäärästä.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen: Henna Aikio, henna.aikio(at)eduouka.fi

Englannin korotuskurssit en6, en7 ja en8
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen: Laura Annanolli, laura.annanolli(at)eduouka.fi

Ruotsin korotuskurssit ru4, ru5 ja ru6
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen: Anne Kela, anne.kela(at)eduouka.fi

Matematiikan korotuskurssit ma4, ma5 ja ma6
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen: Niko Piirainen, niko.piirainen(at)eduouka.fi

Terveystiedon korotuskurssi te1
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen:  Suvi Laitinen, suvi.laitinen(at)eduouka.fi
 
Biologian korotuskurssi bi1
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen: Tiina Sauvola, tiina.sauvola(at)eduouka.fi
 
Maantiedon korotuskurssi ge1
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen: Tiina Sauvola, tiina.sauvola(at)eduouka.fi

Elämänkatsomustiedon korotuskurssi et1
Tarkemmat tiedot ja ilmiottautuminen: Tekla Heinonen, tekla.heinonen(at)eduouka.fi
 
Fysiikan korotuskurssi fy1
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen: Piia Junes, piia.junes(at)eduouka.fi
 
Kemian korotuskurssi ke1
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen: Piia Junes, piia.junes(at)eduouka.fi
 
Historian korotuskurssi hi1
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen: Hannes Hilke, hannes.hilke(at)eduouka.fi
 
Yhteiskuntaopin korotuskurssi yh1
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen: Hannes Hilke, hannes.hilke(at)eduouka.fi
 
Uskonnon korotuskurssi ue1
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen: Päivikki Halla-aho, paivikki.halla-aho(at)eduouka.fi
 
Suomi toisena kielenä, painopiste on kursseissa s26 ja s27, mutta harjoituksia on koko aikuisten perusopetuksen s2-oppimäärästä
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen: Jaana Seppä, jaana.seppa(at)eduouka.fi
 
Kurssit voidaan suorittaa joko osallistumalla perusasteen päiväopetukseen tai itsenäisesti tenttimällä.
Tarkemmat tiedot: opinto-ohjaaja Erika Holappa, erika.holappa(at)eduouka.fi

Opinto-ohjaaja
Erika Holappa
p. 050 3641 634
erika.holappa(at)eduouka.fi

Perusasteen iltaopetus