PERUSASTEEN ILTAOPETUS

Perusasteen kurssit suoritetaan pääosin itsenäisenä opiskeluna. Opettajan ohjauksen lisäksi opiskelijan tukena on myös oppimisympäristö Moodlessa oleva oppimismateriaali. Opettaja antaa lukuoikeudet oppimateriaaliin Moodlessa. Ilmoittaudu opiskelijaksi kansliassa, jonka jälkeen saat kansliasta Moodle tunnukset sähköpostiisi.

Perusasteen äidinkielen korotuskurssit äi2 ja äi3.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen: Anne Kela

Perusasteen englannin korotuskurssit ena6, ena7 ja ena8.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen: Anne Nikula

Perusasteen ruotsin kurssit 1-6, joista kurssit 4-6 ovat korotuskursseja.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen: Anne Kela

Matematiikan kurssit:
Matematiikan kurssien ma4, ma5, ma6 voi suorittaa kesken lukuvuoden milloin tahansa. Tarkemmat tiedot kurssien suorittamisesta ja ilmoittautuminen:
Piia Junes

Terveystieto, biologia, maantieto, kemia, fysiikka, uskonto, elämänkatsomustieto, historia ja yhteiskuntaoppi voidaan
suorittaa joko osallistumalla perusasteen päiväopetukseen (APP) tai itsenäisesti tenttimällä.
Tarkemmat tiedot: opo Marja Elina Jaronen

Opinto-ohjaaja
Marja Elina Jaronen
p. 044 7039 745
marjae.jaronen(at)eduouka.fi

Perusasteen iltaopetus

  • Suomi toisena kielenä iltaopetuksessa lv. 2018-2019