Erityisjärjestelyjen hakeminen ylioppilaskirjoituksiin

Erityisopettaja auttaa, kun tarvitset tukea opiskeluusi

Jos koet, että sinulla on tuen tarvetta, kannattaa ottaa yhteyttä erityisopettajaan jo heti lukio-opintojen alussa. Erityisopettajan kanssa sinulle voidaan tehdä oma pedagogisen tuen suunnitelma, johon kirjataan erilaisia tukitoimia oppitunneille ja kokeisiin. Suunnitelmaan kirjattuja tukitoimia voidaan myöhemmin hakea myös ylioppilaskirjoituksiin.

Toimi näin, kun haet erityisjärjestelyjä ylioppilaskirjoituksiin:

Ota yhteys erityisopettajaan.

Keskustele erityisopettajan kanssa siitä, millä perusteella haet erityisjärjestelyitä.

  • Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus: edellyttää erityisopettajan tekemiä lukitestejä.
  • Sairaus tai vamma: edellyttää lääkärin lausuntoa.
  • Erityisen vaikea elämäntilanne: edellyttää kuraattorin, psykologin, terveydenhoitajan tai lääkärin lausuntoa.
  • Vieraskielisen kokelaan puutteellinen opetuskielen hallinta: edellyttää aineenopettajien lausuntoja.
    • Lisäksi vieraskielisten kokelaiden kohdalla huomioidaan se, kuinka kauan kokelas on opiskellut suomen kielellä ja mitä kieliä hänen kotonaan käytetään.

Tee hakemus erityisjärjestelyistä ylioppilastutkintolautakuntaan yhdessä erityisopettajan kanssa.

  • Syksyn kirjoituksiin tukitoimet on haettava viimeistään 30.4.
  • Kevään kirjoituksiin tukitoimet on haettava viimeistään 30.11.