Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu ylioppilaskirjoituksiin Wilman lomakkeella tai opinto-ohjaajan luona. Seuraa www-sivumme uutisia ja Wilman tiedotteita, jotta tiedät, milloin lomake on auki.

  • Syksyn YO-kirjoituksiin on ilmoittauduttava viimeistään kesäkuun 5. päivänä.
  • Kevään YO-kirjoituksiin on ilmoittauduttava viimeistään edellisen vuoden joulukuun 1. päivänä.

Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet ilmoittautunut etkä saavu koetilaisuuteen tai et jätä koesuoritusta arvosteltavaksi, koe katsotaan keskeytyneeksi ja hylätyksi.

Ilmoittautuminen määräajan päätyttyä on mahdollista erityisen painavasta syystä. Voit neuvotella rehtorin kanssa ja lähettää lautakuntaan hakemuksen. Hakemuksessa selvität, miksi et voinut ilmoittautua ajoissa ja miksi sinun olisi tärkeä päästä osallistumaan juuri kyseisen tutkintokerran kokeisiin. Rehtori liittää hakemukseesi oman lausuntonsa.

Voit peruuttaa jo hyväksytyn ilmoittautumisen kirjallisesti. Jätä peruutusilmoitus lukion rehtorille.

Ylioppilastutkintolautakunta voi hakemuksesta ja erityisen painavasta syystä mitätöidä tutkintoon kuuluvaan kokeeseen tai erilliseen kokeeseen tehdyn sitovan ilmoittautumisen. 
Painaviksi syiksi lautakunta on katsonut esimerkiksi sairauden, ulkomailla tapahtuvan opiskelun tai työskentelyn sekä varusmiespalveluksesta aiheutuvat erityisen esteen. Hakemukseen on liitettävä todistus esteestä. Huomaathan, että opiskelu tai työskentely kotimaassa tai pelkkä varusmiespalvelus ei riitä perusteeksi ilmoittautumisen mitätöintiin.

Koetta, johon ilmoittautuminen on mitätöity, ei lasketa suorituskerraksi kyseisessä oppiaineessa.