Tutkinnon aloittaminen uudelleen ja hyväksyttyjen kokeiden sisällyttäminen uuteen tutkintoon

Jos et saa tutkintoa suoritettua hyväksytysti annetussa ajassa, tutkintosi hylätään.

Voit kuitenkin sisällyttää jo hyväksytyt kokeet uuteen tutkintoon kuudelta edelliseltä tutkintokerralta (eli 3 vuoden ajalta).

Jos haluat sisällyttää osan tai kaikki suorittamasi hyväksytyt kokeet uuteen tutkintoon, tee ilmoitus rehtorille Wilma- tai sähköpostiviestillä.