Yhdyskuntalautakunta - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta

Kokoonpano

puheenjohtaja Martti Korhonen, vas.
sähköposti: martti.korhonen(at)ouka.fi

varapuheenjohtaja Latékoé Lawson Hellu, vihr.
p. 050 555 7379
sähköposti: latekoe.lawsonhellu(at)ouka.fi

Jäsenet

Sirpa Tikkala, kesk.
p. 040 511 5436
sähköposti: sirpa.tikkala(at)ouka.fi

Jorma Leskelä, kesk.
p. 050 374 6971
sähköposti: jorma.leskela(at)ouka.fi

Raimo Hämeenniemi, kesk.
sähköposti: raimo.hameenniemi(at)ouka.fi

Mikko Merihaara, kok.
p. 040 543 1224
sähköposti: mikko.merihaara(at)ouka.fi

Niilo Heinonen, kok.
p. 044 030 0851
sähköposti: niilo.heinonen(at)ouka.fi

Minna Lehtovaara, kok.
sähköposti: minna.lehtovaara(at)ouka.fi

Eija Säilynoja, vas.
sähköposti: eija.sailynoja(at)ouka.fi

Esa Aalto, vihr.
p. 040 865 2926
sähköposti: esa.aalto(at)ouka.fi

Sari Halonen, sd.
p. 040 580 2826
sähköposti: sari.m.halonen(at)ouka.fi

Kaarina Torro, sd.
sähköposti: kaarina.torro(at)ouka.fi

Vaili Jämsä-Uusitalo, ps.
sähköposti: vaili.jamsa-uusitalo(at)ouka.fi

 

Varajäsenet

Markku Eilola-Jokivirta, vas.

Jamal Awad, vihr.

Tuija Tikkanen, kesk.

Lauri Kauppila, kesk.

Tuija Patana, kesk.

Ilkka Yliniemi, kok.

Petri Häli, kok.

Sari-Helena Forsman, kok.

Suvi Röntynen, vas.

Salla Vähämetsä, vihr.

Veikko Jokikokko, sd.

Miina-Anniina Heiskanen, sd.

Esa Paloniemi, ps.

 

Kaupunginhallituksen edustaja

Risto Päkkilä, kesk.

Kaupunginhallituksen varaedustaja

Matias Ojalehto, kesk.

Kokousaikataulu

Yhdyskuntalautakunnan kokoukset v. 2017

17.1. 24.1. 31.1.
14.2. 21.2. 28.2.
14.3. 21.3. 28.3.
11.4. 18.4. 25.4.
9.5. 16.5. 23.5.
(6.6. kokous perutaan, koska uusi lautakunta valitaan 5.6.) 13.6. 20.6. (peruttu)
15.8. 22.8. 29.8.
12.9. 19.9. 26.9.
10.10. 17.10.  31.10.
14.11. 21.11. 28.11.
12.12.     

Kokoukset pidetään Ympäristötalon kahvio Leetassa tiistaisin klo 15.30 alkaen.

Poikkeukset:

 
13.6 klo 15.00
15.8. klo 14.00
22.8.klo 14.00
29.8. klo 14.30
19.9. klo 14.00
 
Tarvittaessa ylimääräiset kokouspäivät sovitaan erikseen.

Esittelijät ja valmistelijat

Esittelijä
yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki
- toimialueen yhteiset asiat

Valmistelijat
hallintopäällikkö Ville Kauppi
- hallintoasiat
kehittämispäällikkö Päivi Saari
- projektikoordinaatio, laatuasiat
talouspäällikkö Liisa Pahkala
- viraston talousasiat
henkilöstöpäällikkö Minna Kekarainen
- henkilöstöasiat
kehittämispäällikkö Sari Matinheikki
- EU-hankkeet

MAA JA MITTAUS
Esittelijä

kaupungingeodeetti Kaija Puhakka

Valmistelijat
asuntotoimenpäällikkö Jukka Kokkinen
- tontti- ja asumispalveluiden asiat
arkkitehti Leena Olsbo-Rusanen
- korjaus- ja energia-avustukset, asuntolainoitus, muut asumispalveluiden asiat
maanmittausteknikko Jukka Kangas
- maanhankinta ja sopimukset, teollisuustontit
tontti-insinööri Veikko Lehtinen
- tonttipalveluiden asiat
maanmittausinsinööri Sami Rundgren
- saastuneet maa-alueet, ympäristötehtävät
- ammattirakentajien tontit,
maanmittausteknikko Timo Sarkkinen
- omakotitontit ja teollisuustontit
maanmittausinsinööri Kari Viik
- ammattirakentajatontit, omakotitontit, teollisuustontit
korjausinsinööri Terhi Toura
- asumispalveluiden asiat
kiinteistöassistentti Pirjo Vaittinen-Nikkilä
- maaomaisuuteen liittyvät kirjanpito- ja muut talousasiat
kartoittaja Sakari Pulkkinen ja kiinteistöassistentti Raija Keskimäinen
- maanvuokrasopimukset ja maanvuokralaskut
maanmittausinsinööri,
- tontit ja asumisen asiat
kartastopäällikkö Eero Keski-Oja
- kaupunkimittaus
- kiinteistönmuodostus, kiinteistörekisteri
kiinteistöinsinööri Henna Tuuttila
- kiinteistönmuodostus, kiinteistörekisteri
maankäytön asiantuntija Markku Haulos
- maahan liittyvät sopimukset
maanhankintapäällikkö Juha Peuraniemi
- metsien ja vesialueiden käyttö
- maanhankinta ja maa-alueiden myynti
- rakennusten isännöinti, myynti ja purku
maanmittausinsinööri Sami Huoponen
- maanhankinta ja maa-alueiden myynti
maanmittausinsinööri Minna Kaunisvaara
- maanvuokrasopimukset

- rakennusten isännöinti, myynti ja purku
metsätalousinsinööri Juho Kuukasjärvi
- kalatalousasiat ja vesialueiden käyttö
luonnonvarasuunnittelija Riitta Niemelä
- metsien hoitosuunnitelmat ja virkistyskäyttö
metsätalousinsinööri,
- puunkorjuu ja metsätieasiat
maaseutuasiamies Ulla Kokko jmaataloussihteeri Timo Halonen, maaseutusihteeri Markku Kesäniemi

- maaseutuelinkeinot ja viljelysmaan käyttö
maaseutuasiamiehet Juhani Vääräniemi, Hannu Nissi ja Ahti Pietilä
- maaseutuelinkeinot ja viljelysmaan käyttö

KAAVOITUS

Asemakaavoituksen esittelijä ja valmistelijat
Esittelijä

asemakaavapäällikkö Mikko Törmänen

Valmistelijat
asemakaava-arkkitehti vs. Uki Lahtinen
- kohdealueensa Oulujoen eteläinen puoli, maankäytön suunnittelu
asemakaava-arkkitehti Anne Olsbo
- kohdealueensa Oulujoen pohjoispuoli, maankäytön suunnittelu
kaavoitusarkkitehti Elina Jaara
- kohdealueensa maankäytön suunnittelu: keskusta
kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi
- kohdealueensa maankäytön suunnittelu, Hiukkavaara
kaavoitusarkkitehti Timo Lajunen
- kohdealueensa maankäytön suunnittelu, Tuiran suuralue, Suisto, Välivainio, Hietasaari, Toppila
kaavoitusarkkitehti Antti Määttä
- kohdealueensa maankäytön suunnittelu, Maikkula, Kaukovainio, Oulujoen varsi, Maikkulan suuralue, Kontinkangas
kaavoitusarkkitehti Sisko Repola
- kohdealueensa maankäytön suunnittelu, Ylikiiminki, Korvenkylä, Yli-Ii, Välikylä
kaavoitusarkkitehdit Virpi Rajala
- kohdealueensa maankäytön suunnittelu, Nuottasaari, Limingantulli, Äimärautio, Mäntylä, Kiviniemi, Kaakkuri, Metsokangas 
kaavoitusarkkitehti Eini Vasu
- kohdealueensa maankäytön suunnittelu, Ritaharju, Linnanmaa Pateniemen- ja Kuivasjärven suuralueet
kaavoitusarkkitehti Jere Klami
- kohdealueensa maankäytön suunnittelu, keskusta, Höyhtyä, Peltola, Kontinkangas, Värttö
Kaavoitusarkkitehti Suvi Korpinen
- kohdealueensa maankäytön suunnittelu, Oulunsalo
- projektitehtävät; Karjasilta
kaavasuunnittelijat Marko Ahola, Tuula-Mari Kurikka, Jukka Kurttila
- omakotitalotonttien asemakaavamuutokset ja poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
kaavoitusarkkitehti Juho Peltoniemi
- kohdealueensa maankäytön suunnittelu, Jääli - Kiiminki
kaavoitusarkkitehti Hanna Pöytäkangas
- kohdealueen maankäytön suunnittelu, Haukipudas
kaavasuunnittelija Aila Lomperi
- asemakaavanmuutokset ja ranta-asemakaavat, poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu Haukiputaan alueella
-asemakaavojen laskutus
kaavasuunnittelija Päivi Markuksela
- asemakaavat ja asemakaavamuutokset Haukipudas ja muut pohjoiset kaupunginosat

Yleiskaavoituksen valmistelijat

Yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen
- yleiskaavoituksen koordinointi, Arkkitehtuuriohjelma, maakuntakaavoitus
Kaavoitusarkkitehti Anja Röpelinen
- Kiiminki, kylä- ja maaseutualueiden suunnittelu
Kaavoitusarkkitehti Virva Suokko
- Haukipudas, kylä- ja maaseutualueiden suunnittelu
Kaavoitusarkkitehti Mika Uolamo
- Uuden Oulun yleiskaava, Kemintien bulevardi
Kaavoitusarkkitehti Pia Krogius
- kulttuuriympäristöasiat, Rakennussuojelutyöryhmä
Yleiskaavainsinööri Paula Korkala
- keskeinen kaupunkialue, maankäyttö- ja liikenne, seutusuunnittelu
Yleiskaavasuunnittelija Jouni Mäkäräinen
- Oulunsalo, tuulivoima, Keskustavisio 2040

KATU- JA VIHERPALVELUT

Esittelijä
kaupungininsinööri Pasi Heikkilä

Valmistelijat
liikenneinsinööri Erkki Martikainen, Erkki Malo, Saija Räinä ja Harri Vaarala
- liikennesuunnittelu
logistiikkapäällikkö Hannu Honkanen
- joukko- ja palveluliikenne
joukkoliikennepäällikkö Edwin ´t Lam
- liikennesuunnittelu, joukkoliikenne
joukkoliikennesuunnittelija Anu Eloranta ja Sami Puuperä
- liikennesuunnittelu, joukkoliikenne
palvelupäällikkö Ilona Suppanen
- jätehuolto
projektipäällikkö Juha Isoherranen
- keskustaan liittyvät hankkeet
maisema-arkkitehti Mirjami Larinkari
- ympäristönsuunnittelu
liikennesuunnittelija Merja Palosaari, Marjo Honkamaa-Eskola
- katujen käyttöluvat, liikennemerkit
projekti-insinööri Jukka Aitto-oja
- katusuunnittelu
ympäristösuunnitteluvastaava Merja Kaikkonen
- ympäristön suunnittelu
suunnitteluhortonomi Anne Määttä
- ympäristön suunnittelu
suunnitteluhortonomi Päivi Latvalehto
- ympäristön suunnittelu
rakennuttajapäällikkö Ari Haapalainen
- rakennuttaminen
rakennuttajainsinööri Sami Hietakangas, Vilho Vanhatalo, Tero Tuhkala
- IT-asiat
rakennuttajainsinööri Ville Pohjosaho
- rakennuttaminen
projekti-insinööri Merja Räihä
- rakennuttaminen
yhdyskuntatekniikan insinööri Tapio Onkamo
- rakennuttaminen
projektipäällikkö Mikko Ukkola
- rakennuttaminen
kunnossapitopäällikkö Kai Mäenpää
- katujen ylläpito
- venesatamat, rautatiet
tiemestari Seppo Kuoppala, Tuomo Kääriä, Jouni Leskinen
- katujen ylläpito
kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkinen
- viheralueiden ylläpito ja rakennuttaminen
tekninen sihteeri Sirpa Tulokas
- yksityistiet
ylläpitosuunnittelija Sanna Kelhä
- yksityistiet, aurausohjelmat
ylläpitosuunnittelija Arja Karhu
- viheralueet
ylläpitovalvoja Mika Jutila
- läjitysalueet, lumenkaatopaikat, kaivuluvat
ylläpitovalvoja Pertti Wirkkala
- sillat ja venesatamat

Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta

Kehittää toimialansa toimintaa, taloutta ja organisaatiota. Ohjaa ja valvoo sen suunnittelua ja toteutusta sekä seuraa toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtii tarpeellisesta yhteistyöstä.

Yhdyskuntalautakunta kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen tiistai klo 15.30 alkaen. Yhdyskuntalautakunnan esityslistat julkaistaan yleensä kokousta edeltävän viikon perjantaina ja pöytäkirjat julkaistaan nettiin, kun ne on tarkastettu.

Yhdyskuntalautakunnan päätöksentekoon liittyvissä asioissa teitä palvelee johdon sihteeri Sari Salkosalo puh. 044 703 2012, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. Solistinkatu 2, 5 krs., sähköposti: sari.salkosalo(at)ouka.fi

Yhdyskuntalautakunta

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2,
  • Postiosoite postal PL 27 Oulun kaupungin kirjaamo 90140 Oulu
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Sihteeri
Sari Salkosalo
p. 044 703 2012
sari.salkosalo(at)ouka.fi

Pöytäkirjaotteita muutoksenhakuohjeineen voi pyytää toimielimen pöytäkirjanpitäjän kautta tai sähköpostilla osoitteesta kirjaamo@ouka.fi.