Englanti

Englanti 7lk – hyvän osaamisen kriteerit (arvosana 8)

************************************************************

Lukuvuoden päättyessä oppilas

 • osaa esitellä itsensä sekä tavanomaisimmat tervehdykset
 • kertoa harrastuksistaan, vapaa-ajasta ja lomanvietosta
 • kertoa perheestä, kodista ja asuinpaikasta
 • osaa kertoa koulunkäynnistä mm. oppiaineista ja koulupäivän kulusta
 • pystyy osallistumaan ruokailukeskusteluun
 • osaa kuvailla vaatetustaan ja asioida vaatekaupassa

 

Oppilas hallitsee

 • preesens ja imperfekti aikamuodot
 • osaa käyttää perfektiä
 • osaa käyttää ainakin kahta tulevan ajan ilmausta
 • perussanajärjestykset (väitelause ja kysymyslause)
 • persoonapronominien käyttö

 

Oppilas tutustuu

 • USA:n ja Yhdistyneitten kuningaskuntien tärkeisiin maantieteellisiin ja kulttuurisiin erityispiirteisiin

 

Englanti 8lk – hyvän osaamisen kriteerit (arvosana 8)

 

Lukuvuoden kuluessa oppilas tutustuu seuraaviin aihealueisiin

 • kotiaskareet ja niistä kertominen
 • matkailu
 • kaupunkikulttuuri
 • terveys ja hyvinvointi
 • retkeily ja luonto
 • suku ja perhe
 • eri kansallisuudet

Lukuvuoden päättyessä oppilas selviytyy seuraavista arkipäivän puhetilanteista englanniksi

 • sääilmaukset ja säästä kertominen
 • kuulumisten tiedustelu, kertominen ja niihin reagoiminen
 • mielipiteen ilmaiseminen
 • kannustaminen ja rohkaiseminen

 

Oppilas hallitsee

 • aikamuodot (myös futuuri ja if-lause)
 • konditionaalin ja if-lauseen
 • verbin perusmuotoa ja ing-muotoa
 • artikkelit
 • relatiivilauseet
 • epäsuorat kysymykset (kysyvä sivulause)
 • adverbien vertailun
 • apuverbit can, must ja may ja niitä korvaavat ilmaisut

Oppilas tutustuu

 • Australian, Hong Kongin, Uuden-Seelannin, Intian ja Kanadan tärkeisiin maantieteellisiin ja kulttuurisiin erityispiirteisiin

 

Englanti 9lk – hyvän osaamisen kriteerit (arvosana 8)

 

Lukuvuoden kuluessa oppilas tutustuu seuraaviin aihealueisiin

 • kulttuurialat
 • luonto, muuttuva elinympäristömme ja kestävä kehitys
 • vuorovaikutus, kulttuurien kohtaaminen ja eri kansallisuudet
 • koulutus ja työelämä
 • tiede, tutkimus ja tekniikka
 • ihmisoikeudet ja vaikuttaminen

 

Lukuvuoden päättyessä oppilas selviytyy seuraavista arkipäivän puhetilanteista englanniksi

 • kohteliaat kysymykset
 • rohkaiseminen ja kannustaminen
 • arveleminen ja nonverbaalinen viestintä
 • neuvot ja ehdotukset
 • keskeyttäminen ja aiheeseen palaaminen
 • vastaamisen välttely
 • tarinan kertominen ja täytesanat

 

Oppilas hallitsee

 • verbien aikamuodot
 • adverbien vertailu
 • apuverbit can, must, may
 • paljoussanat
 • passiivi (aikamuodot)
 • 2. konditionaali
 • epäsuora esitys ja epäsuorat kysymykset

 

Oppilas tutustuu

 • (New Yorkin,) Kanadan, Jamaikan, Etelä-Afrikan ja Irlannin tärkeisiin maantieteellisiin ja kulttuurisiin erityispiirteisiin