Pitkäkankaan koulun järjestyssäännöt

 

1 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

 

2 Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (Perusopetuslaki § 35, 36)

Oppilaalla:

- on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta.

- on velvollisuus käydä koulua säännöllisesti.

- on velvollisuus suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti.

- on velvollisuus käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä

 

 

3 Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

1) Hyvän käytöksen tunnusmerkit

- Käyttäydyn kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti.

- Noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita.

- Noudatan hyviä ruokailutapoja.

- Annan työrauhan kaikille.

- Pidän huolta omista ja koulun tavaroista. En ota luvatta toisen omaa.

- Minulla on asianmukaiset opiskeluvälineet ja varusteet koulussa (esimerkiksi liikuntavarusteet).

- En kopioi töihini tekstiä tai kuvia luvatta. Merkitsen työni lähteet näkyviin.

- En kiusaa enkä hyväksy kiusaamista missään muodossa.

2) Oleskelu ja liikkuminen

- Noudatan liikennesääntöjä. Käyttäydyn kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti myös koulumatkalla.

- Odotan linja-autoa tai taksia odotukselle varatussa paikassa.

- Liikun koulualueella rauhallisesti.

- En poistu koulualueelta koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä.

3) Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

- Noudatan siisteyttä koulun sisä- ja ulkotiloissa.

- Olen velvollinen korvaamaan ja puhdistamaan tai korjaamaan aiheuttamani vahingon, aiheuttamani sotkut tai vauriot koulun omaisuudelle.

4) Turvallisuus

- En tuo kouluun koulunkäyntiä häiritseviä tekijöitä.

- Ylläpidän omalla käyttäytymiselläni yhteistä turvallisuutta.

- Jätän polkupyörän tai muun kulkuvälineen lukittuna niille varatuille paikoille.

5) Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

- En käytä mobiililaitetta luvatta oppituntien tai muun opetuksen aikana.

6) Päihteet ja vaaralliset esineet

- En tupakoi, en käytä nuuskaa enkä muita päihteitä.

- En tuo kouluun tulentekovälineitä, enkä vaarallisia esineitä tai aineita.

 

4 Järjestyssääntöjen rikkominen

Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus (POL§ 35, 36)

- opettajan nuhtelu tai puhuttelu

- luokasta poistaminen

- kasvatuskeskustelu

- jälki-istunto, enintään kaksi tuntia

- kirjallinen varoitus

- määräaikainen erottaminen

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.

Oppilas on korvausvelvollinen, jos hän rikkoo tahallaan tai varomattomalla käytöksellään koulun omaisuutta.