Pitkäkankaan koulun järjestyssäännöt (1.8.2023 alkaen)

 1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen
   

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

 

Järjestyssääntöjä noudatetaan koulualueella ja kouluaikana. Koulualue käsittää koulurakennuksen ja koulun pihan. Koulualueeksi luetaan myös muualla kuin koulun välittömässä läheisyydessä järjestettävä opetus, kuten urheilukenttä tai muu vastaava. Kouluaikaa voi olla myös muu kouluajaksi määritelty aika, kuten luokkaretki, leirikoulu, opintokäynti tai juhla.

 

 1. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (Perusopetuslaki § 35, 36)
   

Oppilaalla:

 • on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta.
 • on velvollisuus käydä koulua säännöllisesti.
 • on velvollisuus suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti.
 • on velvollisuus käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä.
 • on oikeus maksuttomaan perusopetukseen  
 • oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun 

 

 1. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

 

 1. Käyttäydyn kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti. Kunnioitan toisia ihmisiä ja tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa.
 2. Noudatan koulun kaikkien aikuisten antamia ohjeita. 
 3. Tulen kouluun kenkäeteisen ovesta ja jätän kenkäni kenkäeteisen hyllyille. Päällysvaatteeni jätän lokerokaappiini (yläluokat) tai naulakkoon (alaluokat). Mopokypärän laitan lokerokaappiin tai kaapin päälle.
 4. Saavun oppitunnille täsmällisesti opiskeluvälineet mukanani ja toimin annettujen ohjeiden mukaisesti.
 5. En pidä ulkovaatteita enkä päähinettä (lippalakki, pipo, huppu jne.) oppitunneilla ja ruokalassa.
 6. Käyttäydyn ruokalassa hyvien tapojen mukaisesti. Noudatan omaa ruokailuvuoroani ja annosrajoituksia.
 7. Annan toisille työrauhan.
 8. En käytä mobiililaitteita ja kuulokkeita oppitunnilla tai ruokalassa ilman koulun aikuisen lupaa. Säilytän puhelimen oppitunnin aikana laukussa tai lokerokaapissa.
 9. En toimi vilpillisesti kokeissa tai muissa koulutehtävissä. En kopioi töihini tekstiä tai kuvia luvatta.
 10. Käytän asiallista sekä kohteliasta kieltä, en kiroile enkä hauku muita.
 11. En kiusaa enkä hyväksy kiusaamista missään muodossa.
 12. En kuvaa toisia ilman lupaa.
 13. Käsittelen koulun omaisuutta huolellisesti. Rikkoutumisesta ilmoitan välittömästi koulun aikuiselle. Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon.
 14. Vastaan itse kouluun tuomasta omaisuudestani. En koske toisten omaisuuteen.   
 15. Pidän koulun tilat ja koulualueen siisteinä ja viihtyisinä. Siivoan aiheuttamani sotkun.
 16. En tuo kouluun enkä käytä tupakkatuotteita (tupakkaa, sähkötupakkaa, nuuskaa), päihteitä, teräaseita, tulentekovälineitä enkä muita vaarallisia esineitä tai aineita. En tuo enkä käytä koulussa energiajuomia.
 17. En poistu koulualueelta koulupäivän aikana ilman opettajan lupaa. Vietän välituntini vain sallituilla alueilla
 18. Liikun koulualueella rauhallisesti. En juokse enkä ryntäile.
 19. Noudatan varovaisuutta ja liikennesääntöjä koulumatkoilla sekä siirtymätilanteissa koulupäivän aikana.
 20. Jätän kulkuvälineeni (polkupyörän, mopon, mopoauton jne.) lukittuna niille osoitetuille paikoille.
 1. Järjestyssääntöjen rikkominen (POL§ 35, 36)

 

Opetusta häiritsevälle, muuten koulun järjestystä rikkovalle tai vilpillisesti menetelleelle oppilaalle voidaan määrätä perusopetuslaissa säädetty kurinpitotoimi tai ojentaa häntä perusopetuslaissa tarkoitetuilla tavoilla. Oppilaita kohtaan voidaan käyttää vain perusopetuslaissa säädettyjä turvaamistoimenpiteitä. 

 

Kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen. Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. 

 

Muut kurinpitokeinot ja turvaamistoimenpiteet perusopetuksessa. 

 

 • siivousvelvoite 
 • oppilaan määrääminen poistumaan (esim. luokkatilasta poistaminen) 
 • oppilaan opetukseen osallistumisen epääminen (esim. jäljellä olevan työpäivän ajaksi) 
 • oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään 
 • jälki-istunto 
 • kirjallinen varoitus 
 • määräaikainen erottaminen 
 • turvaamistoimenpiteet (esim. oppilaan, joka ei noudata opettajan tai rehtorin poistumismääräystä poistaminen luokkahuoneesta tai muusta tilasta) 
 • esineiden tai aineiden haltuunotto 
 • tavaroiden tarkastaminen 
 • haltuun otettujen esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen 
 • kurinpidollisten ja kasvatuksellisten toimien seuraaminen 

 

Oppilas on korvausvelvollinen, jos hän rikkoo tahallaan tai varomattomalla käytöksellään koulun omaisuutta.

 

Järjestyssäännöt (1.8.2023) on muokattu Opetushallituksen ohjeistuksen pohjalta. Järjestyssääntöjä laadittaessa on kuultu henkilökuntaa, oppilaita ja vanhempaintoimikuntaa.