Pitkäkankaan koulun järjestyssäännöt

 

1 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

 

2 Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (Perusopetuslaki § 35, 36)

Oppilaalla:

- on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta.

- on velvollisuus käydä koulua säännöllisesti.

- on velvollisuus suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti.

- on velvollisuus käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä

 

 

3 Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

1) Hyvän käytöksen tunnusmerkit

- Käyttäydyn kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti.

- Noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita.

- Noudatan hyviä ruokailutapoja.

- Annan työrauhan kaikille.

- Pidän huolta omista ja koulun tavaroista. En ota luvatta toisen omaa.

- Minulla on asianmukaiset opiskeluvälineet ja varusteet koulussa (esimerkiksi liikuntavarusteet).

- En kopioi töihini tekstiä tai kuvia luvatta. Merkitsen työni lähteet näkyviin.

- En kiusaa enkä hyväksy kiusaamista missään muodossa.

2) Oleskelu ja liikkuminen

- Noudatan liikennesääntöjä. Käyttäydyn kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti myös koulumatkalla.

- Odotan linja-autoa tai taksia odotukselle varatussa paikassa.

- Liikun koulualueella rauhallisesti.

- En poistu koulualueelta koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä.

3) Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

- Noudatan siisteyttä koulun sisä- ja ulkotiloissa.

- Olen velvollinen korvaamaan ja puhdistamaan tai korjaamaan aiheuttamani vahingon, aiheuttamani sotkut tai vauriot koulun omaisuudelle.

4) Turvallisuus

- En tuo kouluun koulunkäyntiä häiritseviä tekijöitä.

- Ylläpidän omalla käyttäytymiselläni yhteistä turvallisuutta.

- Jätän polkupyörän tai muun kulkuvälineen lukittuna niille varatuille paikoille.

5) Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

- En käytä mobiililaitetta luvatta oppituntien tai muun opetuksen aikana.

6) Päihteet ja vaaralliset esineet

- En tupakoi, en käytä nuuskaa enkä muita päihteitä.

- En tuo kouluun tulentekovälineitä, enkä vaarallisia esineitä tai aineita.

 

4 Järjestyssääntöjen rikkominen

Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus (POL§ 35, 36)

- opettajan nuhtelu tai puhuttelu

- luokasta poistaminen

- kasvatuskeskustelu

- jälki-istunto, enintään kaksi tuntia

- kirjallinen varoitus

- määräaikainen erottaminen

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.

Oppilas on korvausvelvollinen, jos hän rikkoo tahallaan tai varomattomalla käytöksellään koulun omaisuutta.

 

Koulun järjestyssääntöjä täydentävät ja tarkentavat ohjeet

Pitkäkankaan koulu, yläluokat 2023

 

Tullessasi kouluun

 • Muista varovaisuus liikenteessä koulumatkoilla. 
 • Mopot ja polkupyörät jätetään niille varatuille paikoille lukittuina.  
 • Kouluun tullaan kenkäeteisen kautta, ja kengät jätetään kenkäeteisen hyllyille.
 • Muut päällysvaatteet viedään oppilaan omaan lokerokaappiin. Mitään arvokasta ei saa jättää käytävälle.
 • Luokkaan tullaan rauhallisesti ja otetaan oppikirjat ja materiaalit esille. Istutaan sovitulle paikalle.
 • Myöhästymistä pyydetään anteeksi ja mennään huomaamattomasti omalle paikalle. Myöhästymisiä seurataan.  

 

Oppitunneilla

 • Kännykän käyttö tunneilla (ilman opettajan lupaa) on kielletty ja sen soiminen on ehdottomasti estettävä. Jos oppilas käyttää kännykkää luvatta oppitunnilla, opettaja määrää kännykän laitettavaksi kännykkäparkkiin.
 • Oppitunneille ei tuoda syötävää eikä juotavaa.  Välipalat syödään siististi ja sotkematta. Energiajuomat on kokonaan kielletty koko koulun alueella.
 • Oppitunneilla ei pidetä päähineitä. 
 • Oppilaan oma vastuu korostuu. Oppikirjojen ja työvälineiden (kynä, kumi, viivoitin ja laskin) tulee olla aina mukana.
 • Kotitehtävät on aina tehtävä, vaikka niitä ei heti tarkistettaisikaan. Mikäli oppilas on unohtanut tehdä kotitehtävänsä, opettaja voi määrätä hänet tekemään tehtäviä koulun jälkeen. Opettaja kirjaa asian ja ilmoittaa sen huoltajalle.  
 • Mikäli kaksoistunti on keskellä koulupäivää, välitunti pidetään normaalisti tuntien välissä. Jos välituntia ei pidetä, oppitunti jatkuu työjärjestyksen mukaiseen seuraavaan välituntiin asti.  
 • Oppilaat kantavat vastuun siitä, että luokka jää pidetyn tunnin jälkeen aina siistiksi. Jokainen siivoaa oman paikkansa ja laittaa pulpetin ja tuolin siististi paikoilleen.
 • Juhlat ja tilaisuudet: kokoonnutaan ennen tilaisuuden alkua pääsääntöisesti sen luokan edessä, missä lukujärjestyksen mukainen oppitunti alkaisi. Tilaisuuteen mennään tuntia opettavan opettajan johdolla. 

 

Ruokailussa

 • Oppilaiden on ruokailtava Wilmaan lukujärjestykseen merkityllä ruokailuvuorolla.
 • Yläluokilla ruokaillaan kahdessa vuorossa joko 10.50 tai 11.50  
 • Huolehdi, että paikkasi jää siistiksi seuraavalle ruokailijalle. Vie astiasi pois.
 • Hyvien ruokailutapojen mukaisesti ruokalassa ei pidetä päässä lakkeja eikä kännyköitä käytetä.

 

Välitunneilla

 • WC:ssä käydään välitunnilla, ei tuntien aikana.
 • Koulun välituntipihalta ei saa poistua.
 • Jos välitunneilla vietetään aikaa luokissa, opettajien pöytien taakse ei mennä, eikä opettajien tavaroihin tai opetusvälineisiin kosketa.
 • Välitunneilla käyttäydytään yleisiä käytöstapoja noudattaen.
 • Lehtolan alakerrassa ja Kuuselassa ei saa oleskella välituntisin, jos siellä on oppitunteja menossa.
 • Yläkoulun oppilaat eivät saa mennä alakoulun puolelle ilman lupaa.
 • Oppilashuollon käytävälle saa mennä vain, jos on asiaa kuraattorille, koulupsykologille tai terveydenhoitajalle.