Joustava perusopetus

Koulussamme järjestetään JOPO-opetusta 8.-9. luokkien oppilaille. Joustava perusopetus tarjoaa mahdollisuuden oppia toiminnallisesti nuoren omia vahvuuksia hyödyntäen. Tämä lisää oppimismotivaatiota ja vahvistaa itsetuntoa. 

JOPO- ryhmässä oppimista järjestetään muuallakin kuin luokkahuoneessa koulupäivän aikana. Opetus toteutetaan pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita hyödyntäen. 

JOPO-luokan opetuksesta vastaa Maria Kauppinen, p. 050 388 7009