Pitkäkankaan koulun kansainvälisyyssuunnitelma

 

YLEISTÄ

Koulumme toiminta-ajatus on Juuret, kasvu ja hyvä elämä.

Se on myös lähtökohta koulumme kansainvälistymisessä.

Toimintasuunnitelma / kansainvälisyys

  • on luonnollinen osa elämää ja koulutyötä
  • huomioi opetussuunnitelman perusteet
  • painottaa oppilaiden osallisuutta
  • korostaa monipuolista kielitaitoa
  • lisää eri kulttuurien tuntemusta
  • edistää suvaitsevaisuutta
  • lisää globaalitietoutta

Toimintasuunnitelma sisältää arvot, tavoitteet ja toimintaperiaatteet.

 

TAVOITTEET 2017 - 2018

Koulumme toimintasuunnitelma on jaettu neljään tasoon (Paula Mattila, OPH).

Kansainväliseen toimintaan osallistuvien määrä vaihtelee tason koon mukaan.

Alin taso koskettaa kaikkia ja ylin taso vain muutamia (vrt. pyramidi).

Tasot eivät kuitenkaan ole tarkkarajaisia vaan niissä on päällekkäisyyksiä.

Aiomme kehittää toimintaamme kaikilla tasoilla (1-4) ja jatkamme hyviä käytänteitä.

Suunnittelemme uusia toimintamuotoja ja hankimme osaamista ulkomailta.

 

1 KANSAINVÄLISYYS YKSILÖTASOLLA

Kansainvälisyys alkaa asenteista, tiedoista ja taidoista

Kansainvälisyys näkyy koulun arjessa ja eri oppiaineissa.

Oulun kieliohjelma mahdollistaa monipuolisen kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen.

Koulussamme voi opiskella englantia, ruotsia, saksaa, ranskaa ja espanjaa.

Meillä on uusi valinnaisaine vieraat kielet ja ympäristöoppi sekä kielikerhotoimintaa.

Kieltenopiskelijat yliopistolta käyvät pitämässä kielisuihkuja kielivalintojen aikaan.

Oppilaanohjaus kannustaa opiskelijavaihtoon ja työssäoppimisjaksoon ulkomailla.

Meillä on ulkomaalaistaustaisia oppilaita ja suomi toisena kielenä -opetusta.

Kokeilemme Maailmankansalaisen kypsyyskoetta (diplomi) valinnaisaineessa.

Opetuksessa voi hyödyntää Maailmankoulua, joka on osa Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluiden toimintaa.

Opetuksessa käytetään tieto- ja viestintätekniikan mahdollistamia oppimisympäristöjä ja työkaluja.

Olemme aktiivisia Vihreä lippu -toiminnassa. Koulumme on saanut kansainvälisen kasvatusalan ympäristömerkin.

Osallistumme Taksvärkki-keräykseen (kehitysyhteistyökohde) ja Nälkäpäivä-keräykseen (Suomen Punaisen Ristin katastrofirahasto).

Harkitsemme lähtemistä mukaan Nenäpäivä-keräykseen kehitysmaiden lasten hyväksi.

Oppitunneilla ja yhteisissä tilaisuuksissa käy kansainvälisiä vierailijoita.

Kansainvälisesti menestyneet koulumme entiset oppilaat tuovat terveisiä maailmalta.

 

2 KOTIKANSAINVÄLISYYS

Kansainvälisyys omassa koulussa tai lähellä

Internet ja virtuaaliset oppimisympäristöt tuovat maailman jokaisen oppilaan ulottuville.

Meillä on käynnistynyt eTwinning-projekti nuorten hyvinvoinnista espanjalaisen koulun kanssa. eTwinning tarkoittaa European Schoolnetin koordinoimaa eurooppalaista ystävyyskouluohjelmaa, jossa koulut tekevät yhteistyötä tietoverkkoja hyödyntäen.

Menemme mukaan Kielirikasteinen opetus –koulutukseen. Se tarkoittaa ns. suppeampaa kaksikielistä opetusta, jossa jotain oppiainetta opetetaan 25 % englannin kielellä. Tällainen koulun kielellistä moninaisuutta tukeva toiminta soveltuu meillä valinnaisaineisiin.

Osallistumme Oulun kansainväliseen lasten ja nuorten elokuvafestivaaliin.

Tutustumme lähialueen yritysten kansainvälisyyteen kaupungin yritysvierailukampanjan avulla.

Vierailemme vieraskielisissä päiväkodeissa ja Monikulttuurikeskus Villa Victorissa.

Meillä on järjestetty eri maiden musiikkiesityksiä ja konsertteja sekä Flamenco –esitys. Orkesterit, kuorot ja muut esiintyjät ovat tervetulleita kouluumme.

Koulumme vitriineissä pidetään esillä eri maiden kirjallisuutta ja esineistöä.

Päivänavauksissa huomioidaan vuosikellon mukaiset juhlat, teemat ja liputuspäivät. 6.11. vietetään Ruotsalaisuuden päivää. 13.12. on Lucian päivä. 9.5. huomioidaan Eurooppa-päivä ja 26.9. Euroopan kielten päivä.

 

3 KANSALLINEN JA SEUDULLINEN KANSAINVÄLISYYS

Kansainvälisyys on osaamisen vaihtoa kotimaassa

Koulussamme järjestetään Maailman suurin vanhempainilta. Se toimii forumina keskustella koulun kansainvälisestä toiminnasta.

Kieltenopettajat ovat keskenään verkostoutuneita ympäri Suomea.

Seuraamme Polkka-sivustoa, jossa on käytäntöjä ja kokemuksia peruskoulujen kansainvälisyydestä sekä globaalikasvatuksen ja kielikasvatuksen opetusmateriaalia.

Käytämme Pohjola koulussa -sivustoa ja Pohjoismaiden oppimisportaalia.

Tilaamme Svenska nu -materiaalia ja elokuvia.

Meillä on Pohjola Nordenin koulujäsenyys.

Haemme YK-kouluksi ja aiomme viettää YK-päivää.

Huomioimme kulttuuri-instituutit ja lähetystöt, ystävyysseurat ja kielikoulut, sillä ne tarjoavat vierailumahdollisuuksia ja materiaalia.

Helsingin Saksalainen koulu toimii Suomessa Osaamiskeskuksena, jonka palveluja voi hyödyntää.

Tutustumme Oulun Pohjolan Taloon / Nordens Hus i Uleåborg. Sen yhteydessä toimiva Luckan on suomenruotsalaisuuden ja pohjoismaisten kielten ja kulttuurin tietopalvelutoimisto.

Kv-koordinaattori on yhteistyössä kaupungin ja ympäristökuntien kansainvälisyysvastaavien kanssa.

 

4 KANSAINVÄLISYYS TOISESSA MAASSA

Henkilöliikkuvuus ja hanketoiminta

Opettajakunta menee harkitusti mukaan kansainvälisiin projekteihin, EU-ohjelmiin ja hankkeisiin.

Osallistumme kansainvälistymiskoulutuksiin. Käymme esim. Erasmus+ infotilaisuuksissa KA1 liikkuvuushankkeen käynnistämiseksi.

Kartoitamme yhteistyötä ruotsalaisen koulun kanssa esim. Oulun ystävyyskaupunki Bodenin kanssa.

Meillä on valmiina yhteistyökumppani saksalaisen koulun kanssa.

Koulumme kuuluu kehittämiskouluverkosto Majakkaan / DSoE Digital Schools of Europe, joka mahdollistaa yhteistyötä muiden Euroopan koulujen kanssa.

Koulu on ilmoittautunut Opetushallituksen Erasmus in Schools -ohjelmaan, joka järjestää kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden kouluvierailuja. Meillä vierailee italialaisia ja espanjalaisia vaihto-opiskelijoita.

Koulumme ottaa vastaan Erasmus-opettajavieraita, jobshadowing Saksasta, Ranskasta, volunteer teacher Espanjasta.

Koulumme kieltenopettaja on tutustunut Argentiinassa Buenos Airesin oppilaitoksiin: Laboratorio de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires, IES en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernandéz".

6.11.2017 Heli Puhto (päivitetty 18.12.2017)

 

MEIDÄN KOULU ON KANSAINVÄLINEN KOULU!

 

Lähteet ja lisätietoa:

Kansainvälisyys - juhlapuheista koulun arkeen. Tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille. Opetushallitus. Cimo.

Kansainvälisen toiminnan laatusuositus. Yleissivistävä koulutus. Opetushallitus. Cimo.

Kotikansainvälisyys. Kansainvälisyystaitoja kaikille. Opetushallitus. Cimo.

Osaanko? Uskallanko? - Totta kai! Opas koulujen kansainvälistämiseen. Opetushallitus. Cimo.

GlobeOpe! Lähde mukaan kansainväliseen toimintaan kehittämään itseäsi ja kouluasi. Cimo.