KV-TOIMINTASUUNNITELMA 2022-2024

Pitkäkankaan koulun kansainvälisyysstrategian perusta:

Oulun kaupungin sivistysohjelma Oulu oivaltaa/Education builds Oulu (2020–2026), jonka painopistealueita ovat 1) hyvinvointi ja osallisuus, 2) digitaalisuus, 3) kansainvälisyys ja 4) kestävä tulevaisuus
Oulun kaupungin strategia, jonka mukaan kaikille oululaisille pyritään tarjoamaan kansainvälistymisen mahdollisuuksia.
Pyrkimys kasvattamaan oululaisista maailmankansalaisia. Tähän pyritään mm.  monipuolisella kieliohjelmalla sekä lisäämällä kieli- ja kulttuuritietoisuutta
Oulusta Maailmalle -hanke (Vastuullisen liikkuvuuden ja kansainvälisyyden käsikirja)

Koulumme arvot ovat reiluus, rohkeus ja vastuullisuus. Yhteinen motto: ”Juuret, kasvu ja hyvä elämä”

Strategiset painopistealueet 2022-2026 ovat

Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä
Hyvinvointi ja oppilaiden osallisuus
Oppimisen tuki


Teemakohtaiset toimenpiteet (Kestävä kehitys, Steam, osaamisen kehittäminen)

Kansainvälisyys toimintamme tavoite tulevina vuosina on tehdä se näkyväksi ja osaksi koulumme arkea.

Pitkäkankaan koulun kansainvälinen toiminta perustuu Opetushallituksen pyramidimalliin ja Oulun kaupungin sivistysohjelmaan. Alla listattuna toimintoja, joita koulussamme tehdään.

 

Maailmankansalaisen asenteet ja taidot

Kasvatetaan toimimaan vuorovaikutuksessa ihmisten ja luonnon kanssa.

Vahvistetaan oppilaiden kieli-ja kulttuuri-identiteettiä (maailmankansalaisen -polku).Koulussamme toimii aktiivinen KEKE-raati sekä oppilaskunta, jotka omilla tempauksillaan huomioivat maailmankansalaisen asenteita ja taitoja.

 

Kotikansainvälisyys

Suurin osa koulun kansainvälisestä toiminnasta on kotikansainvälisyyttä, jolloin mahdollisimman moni pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan.

Koulussamme kotikansainvälisyyttä toteutetaan mm.

aamunavaukset eri teemoista ja teemapäivät (saamelaisuus, romanit)
oppiaineiden sisällä toteutuvat teemat
tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa kansainvälisyys huomioitu
perinnepäivät
nälkäpäiväkeräys (SPR), Rynkeby yms
osallistumme lasten ja nuorten elokuvafestivaaleille
MOK- viikot
kielikerhot
vierailijat
Valinnaisaineena soveltava äidinkielen ja englannin kurssia LV 2022-23.
eTwinning

Kotikansainvälisyyden toteuttamisesta vastaa koko koulu yhteisönä.  Sen suunnittelussa pyritään osallistamaan myös oppilaita esimerkiksi oppilaskunnan avulla. Hyödynnetään mahdollisesti Hyvistunteja kansainvälisyyden tuomiseksi osaksi oppilaiden arkea ja samalla kasvatetaan oppilaista positiivisia ja avoimia toimijoita.

 

Kansalliset verkostot

Koulun KV-vastaava(t) pitävät yhteyttä Oulun kaupungin muihin vastaaviin opettajiin ja mahdollisuuksien mukaan myös yhteistyötä.

Kannustetaan koulun työntekijöitä osallistumaan esimerkiksi opetushallituksen seminaareihin.

 

Kansainvälinen toiminta ja liikkuvuus

Koulullamme on tarjottu valinnaisaineena lv 2022-23 äidinkielen ja englannin soveltavaa kurssia. Tämän puitteissa on tarkoitus käynnistää myös eTwinning -yhteistyötä.
Aiemmilta vuosilta siirtynyt espanjalaisten Erasmus+ vierailu (job shadowing), mikäli toteutuu.
Mahdolliset kansainväliset vierailijat.

Kansainvälisyyssuunnitelma