Pitkäkankaan koulun kansainvälisyyssuunnitelma lv 2018 - 2019

 

YLEISTÄ

Koulumme toiminta-ajatus on Juuret, kasvu ja hyvä elämä.

Se on myös lähtökohta koulumme kansainvälistymisessä.

Toimintasuunnitelma / kansainvälisyys

 • on luonnollinen osa elämää ja koulutyötä
 • huomioi opetussuunnitelman perusteet
 • painottaa oppilaiden osallisuutta
 • korostaa monipuolista kielitaitoa
 • lisää eri kulttuurien tuntemusta
 • edistää suvaitsevaisuutta
 • lisää globaalitietoutta

Toimintasuunnitelma sisältää arvot, tavoitteet ja toimintaperiaatteet.

 

TAVOITTEET 2018 - 2019

Koulumme toimintasuunnitelma on jaettu neljään tasoon (Paula Mattila, OPH).

Kansainväliseen toimintaan osallistuvien määrä vaihtelee tason koon mukaan.

Alin taso koskettaa kaikkia ja ylin taso vain muutamia (vrt. pyramidi).

Tasot eivät kuitenkaan ole tarkkarajaisia vaan niissä on päällekkäisyyksiä.

Aiomme kehittää toimintaamme kaikilla tasoilla (1-4) ja jatkamme hyviä käytänteitä.

Suunnittelemme uusia toimintamuotoja ja hankimme osaamista ulkomailta.

 

1 KANSAINVÄLISYYS YKSILÖTASOLLA

 • kansainvälisyys alkaa asenteista, tiedoista ja taidoista

Kansainvälisyys näkyy koulun arjessa ja eri oppiaineissa.

Oulun kieliohjelma mahdollistaa monipuolisen kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen.

Koulussamme voi opiskella englantia, ruotsia, saksaa, ranskaa ja espanjaa.

Meillä on tarjolla valinnaisaine vieraat kielet ja ympäristöoppi sekä kielikerhotoimintaa.

Oppilaanohjaus kannustaa opiskelijavaihtoon ja työssäoppimisjaksoon ulkomailla.

Meillä on ulkomaalaistaustaisia oppilaita ja suomi toisena kielenä -opetusta.

Opetuksessa käytetään tieto- ja viestintätekniikan mahdollistamia oppimisympäristöjä ja työkaluja.

Opetuksessa voi hyödyntää Maailmankoulua, joka on osa Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluiden toimintaa.

Koulumme on kansainvälinen Eko-koulu, International Eco School.

Osallistumme Taksvärkki-keräykseen (kehitysyhteistyökohde) ja Nälkäpäivä-keräykseen (Suomen Punaisen Ristin katastrofirahasto) ja mahdollisesti myös Nenäpäivä-keräykseen kehitysmaiden lasten hyväksi.

Huomioimme valtakunnallisen rasisminvastaisen viikon (vko 12).

Oppitunneilla ja yhteisissä tilaisuuksissa käy kansainvälisiä vierailijoita.

Kansainvälisesti menestyneet koulumme entiset oppilaat tuovat terveisiä maailmalta.

 

2 KOTIKANSAINVÄLISYYS / LÄHIKANSAINVÄLISYYS

 • kansainvälisyys omassa koulussa tai lähellä

Internet ja virtuaaliset oppimisympäristöt tuovat maailman jokaisen oppilaan ulottuville.

Suunnittelemme eTwinning-projekteja kontaktikoulujen kanssa. eTwinning tarkoittaa European Schoolnetin koordinoimaa eurooppalaista ystävyyskouluohjelmaa, jossa koulut tekevät yhteistyötä tietoverkkoja hyödyntäen.

Kehitämme Kielirikasteista opetusta. Se tarkoittaa ns. suppeampaa kaksikielistä opetusta, jossa jotain oppiainetta opetetaan 25 % englannin kielellä. Tällainen koulun kielellistä moninaisuutta tukeva toiminta soveltuu valinnaisaineisiin.

Osallistumme Oulun kansainväliseen lasten ja nuorten elokuvafestivaaliin.

Tutustumme lähialueen kansainvälistyviin yrityksiin.

Vierailemme vieraskielisissä päiväkodeissa, kansainvälisessä koulussa tai Villa Victorissa.

Tilaamme musiikkiesityksiä ja konsertteja esim. irlantilaisen musiikin konsertti.

Koulumme vitriineissä pidetään esillä eri maiden kirjallisuutta ja esineistöä.

Päivänavauksissa huomioidaan vuosikellon mukaiset juhlat, teemat ja liputuspäivät. 6.11. vietetään Ruotsalaisuuden päivää. 13.12. on Lucian päivä. 9.5. huomioidaan Eurooppa-päivä ja 26.9. Euroopan kielten päivä.

 

3 KANSALLINEN JA SEUDULLINEN KANSAINVÄLISYYS

 • kansainvälisyys on osaamisen vaihtoa kotimaassa

Kieltenopettajat ovat keskenään verkostoutuneita ympäri Suomea.

Osallistumme yleissivistävän opetuksen kansainvälisyyspäiville Arktinen ulottuvuus - Lappi globalisaation keskiössä.

Otamme huomioon Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018.

Seuraamme Polkka-sivustoa, jossa on käytäntöjä ja kokemuksia peruskoulujen kansainvälisyydestä sekä globaalikasvatuksen ja kielikasvatuksen opetusmateriaalia.

Seuraamme Maailma 2030 -sivustoa, joka tukee globaalikasvatusta. Se kertoo YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, Suomen kehitysyhteistyöstä ja esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvästä työstä.

Käytämme Pohjola koulussa -sivustoa ja Pohjoismaiden oppimisportaalia.

Tilaamme Svenska nu -materiaalia ja elokuvia.

Meillä on Pohjola Nordenin koulujäsenyys.

Haemme YK-kouluksi ja vietämme YK-päivää.

Huomioimme kulttuuri-instituutit ja lähetystöt, ystävyysseurat ja kielikoulut, sillä ne tarjoavat vierailumahdollisuuksia ja materiaalia.

Helsingin Saksalainen koulu toimii Suomessa Osaamiskeskuksena, jonka palveluja voi hyödyntää.

Kv-koordinaattorit ovat yhteistyössä kaupungin ja ympäristökuntien kansainvälisyysvastaavien kanssa.

 

4 KANSAINVÄLISYYS ULKOMAILLA

 • henkilöliikkuvuus ja hanketoiminta

Opettajakunta menee harkitusti mukaan kansainvälisiin projekteihin, EU-ohjelmiin ja hankkeisiin.

Koulumme on saanut keväällä 2018 EU-tukea Erasmus+ KA1-hankkeeseen ”Kuin kotonaan globaalissa ympäristössä”. Hanke on 2-vuotinen ja sisältää 6 opetushenkilöstön liikkuvuutta EU-maihin.

Kartoitamme yhteistyötä ruotsalaisen koulun kanssa esim. Oulun ystävyyskaupunki Bodenin kanssa.

Meillä on valmiina yhteistyökumppani saksalaisen ja espanjalaisen koulun kanssa.

Koulu on ilmoittautunut Opetushallituksen Erasmus in Schools -ohjelmaan, joka järjestää kansainvälisten opiskelijoiden kouluvierailuja.

Koulumme ottaa vastaan Erasmus-opettajavieraita mm. Espanjasta ja Portugalista. Tämä mahdollistaa yhteistyöprojekteja ja vastavierailuja.

Koulumme jatkaa yhteistyötä Granadan yliopiston kanssa Erasmus-opetusharjoittelun merkeissä.

                                                                                                                             29.10.2018 Heli Puhto (6.11.2017)

 

Lähteet ja lisätietoa:

Kansainvälisyys - juhlapuheista koulun arkeen. Tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille. Opetushallitus. Cimo.

Kansainvälisen toiminnan laatusuositus. Yleissivistävä koulutus. Opetushallitus. Cimo.

Kotikansainvälisyys. Kansainvälisyystaitoja kaikille. Opetushallitus. Cimo.

Osaanko? Uskallanko? - Totta kai! Opas koulujen kansainvälistämiseen. Opetushallitus. Cimo.

GlobeOpe! Lähde mukaan kansainväliseen toimintaan kehittämään itseäsi ja kouluasi. Cimo.

 

Muut linkit:

Erasmus+.

Erasmus kouluissa.

Eurooppalainen kulttuuriperintö.

Kielikasvatus.

Kielitietoisuus.

Maailma2030.

Maailmankoulu.

Nenäpäivä.

Nälkäpäivä.

Oulun kansainvälinen lasten ja nuorten elokuvafestivaali.

Pohjola koulussa.

Pohjola Norden.

Polkka.

Ruotsalainen koulu.

Saksalainen koulu.

Svenskanu.

Taksvärkki.

YK-koulu.