Lisää sivun otsikko

PITKÄKANKAAN KOULUN KASVATUSKESKUSTELUMALLI

 

Kolmiportainen toimintamalli:

1. Oppilas keskustelee sen opettajan kanssa, joka on rikkeen havainnut. Wilman KAKE-lomakkeeseen kirjataan keskustelun pääkohdat ja sopimus käytöksen muutoksesta. Oppilas soittaa vanhemmille keskustelun jälkeen, opettajan kuunnellessa vieressä. Opettaja aloittaa ja lopettaa puhelun. Kasvatuskeskustelu on käytävä saman päivän aikana! (Varmistettava oppilaan aiemmat Kasvatuskeskustelukerrat Wilmasta)

 

2. Keskustelu oppilaan, opettajan ja luokanvalvojan välillä, jonka jälkeen oppilas soittaa vanhemmille opettajan kuunnellessa vieressä. Wilman KAKE-lomakkeeseen kirjataan keskustelun pääkohdat ja sopimus käytöksen muutoksesta.

 

3. Oppilas keskustelee sen opettajan kanssa, joka on rikkeen havainnut. Keskusteluun pyydetään mukaan luokanvalvoja/-opettaja. Wilman KAKE-lomakkeeseen kirjataan keskustelun pääkohdat. Keskustelun päätteeksi soitetaan vanhemmille, kuten aikaisemmissakin kohdissa. Puhelinkeskustelun yhteydessä vanhemmille ilmoitetaan, että kyse on kolmannesta kasvatuskeskustelusta ja heidät tullaan kutsumaan koululle palaveriin mahdollisimman pian. Palaveri käydään rehtorin tai apulaisjohtajan johdolla ja siihen osallistuvat oppilas, hänen vanhempansa ja luokanvalvoja/-opettaja. Palaverin sopimisesta vastaa luokanvalvoja/-opettaja.

Mikäli tilanne toistuu edelleen, kun KAKE-portaat on käyty läpi, kirjoitetaan jälki-istunto, seuraavaksi kirjallinen varoitus jne.

Keskusteltavat rikkomukset:

 • koulun alueelta poistuminen
 • jatkuva myöhästely (5 kpl)/ luvaton poissaolo oppitunneilta
 • tupakointi
 • toistuva oppituntien häirintä / koulutehtävien toistuva laiminlyönti
 • epäasiallinen kielenkäyttö / käytös
 • nahistelu
 • luokasta poistaminen
 • ilkivalta koulun irtaimistoa taikka toisten omaisuutta kohtaan
 • lunttaaminen
 • teräaseen tai tulentekovälineiden tuominen kouluun
 • muu sääntöjen rikkominen

 

Eivät kuulu kasvatuskeskustelun piiriin:

 • tappelut
 • väkivaltainen käytös
 • kiusaaminen
 • varastaminen
 • Muut törkeät rikkeet