Kotitalous

KOTITALOUDEN OPISKELUN TAVOITTEET 7-9. LUOKILLA

 

Käytännön toimintataidot

 • oppilas organisoi ja arvioi omaa työskentelyään
 • oppilas harjoittelee kotitalouden hallinnassa tarvittavia käden taitoja sekä käyttää luovuuttaan ja huomioi estetiikan
 • oppilas valitsee ja käyttää hyvinvointia edistävästi ja kestävän kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa
 • oppilas suunnittelee ajankäyttöään ja työn etenemistä sekä ylläpitää järjestystä oppimistehtävien aikana
 • oppilas toimii hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti kiinnittäen huomiota käytettävissä oleviin voimavaroihin

 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

 • oppilas harjoittelee kuuntelua sekä rakentavaa keskustelua ja argumentointia oppimistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa
 • oppilas tunnistaa arjen rakentumista ja kulttuurisesti monimuotoisia toimintaympäristöjä sekä kotitalouksien perinteitä
 • oppilas työskentelee yksin ja ryhmässä sekä sopii työtehtävien jakamisesta ja ajankäytöstä
 • oppilas toimii hyvien tapojen mukaisesti vuorovaikutustilanteissa sekä pohtii oman käytöksen merkitystä ryhmän ja yhteisön toiminnassa

 

Tiedonhallintataidot

 • oppilas hankkii ja arvioi kotitalouteen liittyvää tietoa sekä käyttää luotettavaa tietoa valintojen perustana
 • oppilas lukee, tulkitsee ja arvioi toimintaohjeita, merkkejä ja symboleja, jotka käsittelevät kotitaloutta ja lähiympäristöä
 • oppilas ratkaisee ongelmia ja käyttää luovuuttaan erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä
 • oppilas kiinnittää huomiota kestävään elämäntapaan, ympäristö- ja kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja