Koulupsykologi

Koulupsykologin työn tavoitteena on lasten ja nuorten koulunkäynnin, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen yhdessä huoltajien ja kouluhenkilöstön kanssa. Oppilaan huoltajat ja lapsi/nuori itse voivat ottaa suoraan yhteyttä koulupsykologiin, jos jokin lapsen kasvuun, kehityksen tai koulunkäyntiin liittyvä asia askarruttaa. Oppilas voi tulla koulupsykologin asiakkaaksi myös esimerkiksi opettajan aloitteesta.

Koulupsykologi voi auttaa muun muassa silloin, kun oppilas tarvitsee tukea

  • tarkkaavaisuuden ja työskentelyn pulmiin
  • oppimisvaikeuksiin
  • ihmissuhteisiin kotona ja koulussa
  • tunne-elämään liittyviin asioihin, esim. mieliala, pelot ja jännittäminen

Myös oppilaan vanhemmat voivat saada ohjausta ja neuvontaa lapsensa kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Keskustelut psykologin kanssa ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Koulupsykologi tekee psykologisia tutkimuksia huoltajan suostumuksella ja osallistuu näin lapsen oppimisvalmiuksien arviointiin ja tukitoimien suunnitteluun. Koulupsykologi toimii yhteistyössä vanhempien, koulun henkilöstön ja sopimuksen mukaan myös muiden lasten ja nuorten palveluja tarjoavien tahojen kanssa.

 

Koulupsykologi: Minna Kovalainen, minna.kovalainen(at)pohde.fi, puh. 050 5918726.

Koulupsykologin tavoittaa Wilman kautta, sähköpostilla tai puhelimitse.