Kummi- ja tukioppilaat

Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminnan vuosikello

Tukioppilaat tarjoavat vertaistukea koulun arjessa Tukioppilastoiminta on peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen. Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita. Tukioppilaat saavat koulutuksen, ja toiminnasta vastaa koulussa työskentelevä aikuinen ohjaaja. Tukioppilaat ovat 8.-9. luokkalaisia oppilaita, jotka koulutetaan toimimaan nuorempien oppilaiden kanssa ja heidän tukenaan. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa.

Tukioppilastoiminta on vertaistukea

  • Nuoret tukevat toisiaan keskustelemalla ja järjestämällä yhteistä toimintaa
  • Toiminta lisää nuorten välistä vastuuntuntoa, vaikuttamismahdollisuuksia ja yhteistyötä koulussa

 

MLL:n tukioppilastoiminnan arvot

  •   Yhdenvertaisuus
  • Vapaaehtoisuus
  • Ilo
  • Luottamuksellisuus
  • Nuoruus ja nuoruuden arvostus
  • Osallisuus ja nuorten äänen kuuluminen
     

(Lähde: http://www.mll.fi/kasvattajille/tukioppilastoiminta/)