Kuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka työn tavoitteena on tukea oppilaiden hyvinvointia, arjen sujumista, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä vuorovaikutussuhteita.  Koulukuraattori voi olla lapsen, nuoren ja perheen tukena esimerkiksi koulunkäyntiin, sosiaalisiin suhteisiin, mielialaan ja elämäntilanteen muutoksiin liittyvissä asioissa tai kun vanhempi kaipaa neuvontaa tai ohjausta lasten ja nuorten elämään tai vanhemmuuteen liittyvissä asioissa.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä oppilas itse tai hänen vanhempansa. Koulukuraattorin luo voi ohjautua myös esimerkiksi opettajan tai kouluterveydenhoitajan suosittamana. Tavoitteena on löytää myönteisiä ratkaisuja tilanteeseen. Koulukuraattori tekee yhteistyötä tilanteen mukaan sovitusti oppilaan, vanhempien ja koulun henkilökunnan kanssa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen, kuten sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa. Keskustelut koulukuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Oppilaskohtaisen työn lisäksi koulukuraattori osallistuu koulun monialaiseen oppilashuoltoryhmään, työskentelee ryhmien ja luokkien kanssa sekä on mukana kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä.


Koulukuraattori Jenni Wimmer

Puh. 046-9221973
Sähköposti: jenni.wimmer(at)pohde.fi
Yhteydenottopyynnön voi tehdä myös Wilman kautta.

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut
Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut / eteläinen aluetiimi