Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus eri luokkatasoilla

7. luokalla pyritään muodostamaan kokonaiskäsitys koulun toimintatavoista. Opitaan käyttämään erilaisia opiskelumenetelmiä ja arvioimaan omia opiskelutaitoja.
 
8. luokalla tutustutaan Suomen koulutusjärjestelmään ja hankitaan tietoa eri koulutusaloista ja ammateista sekä tutustutaan viisi päivää työelämään.
 
9. luokalla perehdytään jatko-opintovaihtoehtoihin, tutustutaan paikalliseen koulutustarjontaan ja pyritään parantamaan itsetuntemusta, jotta oppilas kykenee valitsemaan itselleen sopivan jatkokoulutuspaikan.
Lisäksi tutustutaan opiskeluun ja työllistymiseen liittyviin tukipalveluihin, yrittäjyyteen ja työelämään viisi päivää tet-jaksolla.