Siirry suoraan sisältöön

Oppilashuolto Oppilashuolto

Oppilashuolto edistää oppimista
 
Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Tavoitteena on, että kaikki lapset tuntevat kuuluvansa turvalliseen kouluyhteisöön, jossa on viihtyisä oppimisympäristö. Koulussa työskentelevien aikuisten vastuulla on huolehtia lasten oppimisesta ja hyvinvoinnista yhteistyössä kotien kanssa. Oppilashuoltotyöllä pyritään ennalta ehkäisemään oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien syntyminen.
 
Oppilashuoltoryhmän roolina on koordinoida, kehittää ja arvioida yhteisöllistä oppilashuoltotyötä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Oppilashuoltoryhmä päivittää joka syksy koulun oppilashuoltosuunnitelman yhteistyössä opetushenkilöstön, huoltajien, oppilaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Valmistumisen jälkeen oppilashuoltosuunnitelman voi lukea Wilmasta kohdasta "vuosisuunnittelu".
 

Koulumme oppilashuoltoryhmäämme kuuluvat: Apulaisjohtaja Pia-Riitta Korvenheimo, erityisopettajat Päivi Korhonen, Kaisu Ahola ja Mervi Isola, opinto-ohjaajat Liisa Portaankorva ja Anu Viita-aho, koulukuraattori Tuija Holm, koulupsykologi Hennaleena Simula, terveydenhoitajat Kati Siika-aho ja Eveliina Ämmälä. Koululääkärit osallistuvat tapaamisiin tarvittaessa . 

 
Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään aina oppilaan huoltajien kanssa luottamuksellisesti ja yhteistyössä. Tarvittaessa oppilaan tueksi voidaan koota monialainen asiantuntijaryhmä, jonka kokoonpanosta sovitaan huoltajan ja oppilaan kanssa. Ryhmään voi opettajan, oppilaan ja huoltajien lisäksi kuulua esimerkiksi koulukuraattori, -psykologi, -terveydenhoitaja ja/tai -lääkäri. Ryhmä sopii yhteisistä tavoitteista ja työskentelystä tapauskohtaisesti.
 
Monialaisen asiantuntijaryhmän tapaamisista laaditaan oppilashuoltokertomus, johon kirjataan yhdessä sovitut asiat. Oppilashuoltokertomukset tallennetaan oppilashuoltorekisteriin, jonka vastuuhenkilönä toimii rehtori. Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä ja huoltajalla on oikeus saada tieto ja kopiot merkinnöistä.
 
Huoltajat ja oppilaat voivat varata ajan koulumme oppilashuollon työntekijöille myös ilman, että asiaa käsitellään monialaisessa asiantuntijaryhmässä.
Koulumme työntekijöiden yhteystiedot löydät koulumme nettisivuilta kohdasta -->Henkilökunta