Oppilashuolto

Oppilashuolto edistää oppimista

 

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Tavoitteena on, että kaikki lapset tuntevat kuuluvansa turvalliseen kouluyhteisöön, jossa on viihtyisä oppimisympäristö. Koulussa työskentelevien aikuisten vastuulla on huolehtia lasten oppimisesta ja hyvinvoinnista yhteistyössä kotien kanssa. Oppilashuoltotyöllä pyritään ennalta ehkäisemään oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien syntyminen.

 

Oppilashuoltoryhmän roolina on koordinoida, kehittää ja arvioida yhteisöllistä oppilashuoltotyötä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Oppilashuoltoryhmä päivittää joka syksy koulun oppilashuoltosuunnitelman yhteistyössä opetushenkilöstön, huoltajien, oppilaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Valmistumisen jälkeen oppilashuoltosuunnitelman voi lukea Wilmasta kohdasta "vuosisuunnittelu".

 

Koulumme oppilashuoltoryhmään kuuluvat: ohr:n koordinaattori erityisopettaja Kaisu Ahola, apulaisjohtaja Janne Järnfors, erityisopettajat Päivi Korhonen, Mervi Isola, Jari Maljanen, Maarit Sydänmetsä, opinto-ohjaajat Liisa Portaankorva ja Anu Viita-aho, koulukuraattori Jenni Wimmer, koulupsykologi Minna Kovalainen, terveydenhoitajat Marika Säynäjäkangas ja Leena Ilvonen. Koululääkäri osallistuu tapaamisiin tarvittaessa. 

 

Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään aina oppilaan huoltajien kanssa luottamuksellisesti ja yhteistyössä. Tarvittaessa oppilaan tueksi voidaan koota monialainen asiantuntijaryhmä, jonka kokoonpanosta sovitaan huoltajan ja oppilaan kanssa. Ryhmään voi opettajan, oppilaan ja huoltajien lisäksi kuulua esimerkiksi koulukuraattori, -psykologi, -terveydenhoitaja ja/tai -lääkäri. Ryhmä sopii yhteisistä tavoitteista ja työskentelystä tapauskohtaisesti.

 

Monialaisen asiantuntijaryhmän tapaamisista laaditaan oppilashuoltokertomus wilmaan, johon kirjataan yhdessä sovitut asiat. Oppilashuoltorekisterin vastuuhenkilönä toimii rehtori. Oppilashuoltokertomukset ovat salassa pidettäviä ja huoltajalla on oikeus saada tieto ja kopiot merkinnöistä.

 

Huoltajat ja oppilaat voivat varata ajan koulumme oppilashuollon työntekijöille myös ilman, että asiaa käsitellään monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

Koulumme työntekijöiden yhteystiedot löydät koulumme nettisivuilta kohdasta --> Henkilökunta

 

1. Oppilashuollon malli

2. Hyvinvoinnin portaat