Koepoissaolot ja rästikoe -käytäntö (7.–9. lk)

KOEPOISSAOLOT (7.–9. lk)

Opettajat käyttävät monipuolisia arviointitapoja, joista kokeet ovat yksi osa.

Mikäli oppilas tietää etukäteen olevansa poissa kokeesta, esimerkiksi matkan vuoksi, hänen tulee ennen poissaoloaan sopia opettajan kanssa kokeen tekemisestä ja mahdollisuuksien mukaan myös tehdä koe ennen poissaoloaan.

Mikäli oppilas on yllättäen estynyt tekemään kokeen, esimerkiksi sairastumisen vuoksi, huoltaja ilmoittaa poissaolon syyn Wilman kautta luokanvalvojalle. Oppilaan tehtävänä on sopia kokeen tekemisestä opettajan kanssa. Koe tehdään aina mahdollisimman pian. Opettaja päättää ja ilmoittaa, tehdäänkö koe seuraavassa mahdollisessa rästikokeessa, seuraavalla oppitunnilla, läksyparkissa tai muuna sovittuna aikana.

Jos oppilas ei sovi opettajan kanssa kokeen tekemisestä, suorittamattomasta kokeesta merkitään viikon kuluttua koepäivästä arvosana 4. Samoin jos oppilas jättää menemättä sovittuun rästikokeeseen, suorittamattomasta kokeesta merkitään arvosana 4. Hylätty arvosana poistetaan, kun oppilas suorittaa kokeen. Hylätty arvosana tulee olla suoritettuna lukuvuoden loppuun mennessä, ellei oppilaalle ole tehty vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen päätöstä. 

Luokanvalvoja seuraa oppilaan koepoissaoloja. Koepoissaolon syynä on usein sairauspoissaolo. Fyysisten oireiden, kuten maha- ja pääkivun, takana saattaa kuitenkin olla muita syitä. Toistuvat koepoissaolot saattavat johtua mm. koejännityksestä, ajanhallintataitojen puutteesta, liiallisista arvosanapaineista, taktikoinnista, vitkuttelusta tms. Omaa tulevaisuuttaan varten oppilaan on hyvä oppia pois tällaisesta toimintatavasta. Tukeaksemme oppilaita koulumme yläluokilla puututaan toistuviin koepoissaoloihin tarvittaessa alla olevan toimintamallin mukaisesti.

 

KOKEEN SUORITTAMINEN RÄSTIKOEPÄIVÄNÄ

Koulussamme järjestetään viikoittain rästikoetilaisuus. Rästikokeeseen voi osallistua oppilas, jonka koepoissaolon syyn huoltaja on selvittänyt ja joka on sopinut opettajan kanssa kokeen tekemisestä rästikokeessa. Jos oppilas ei mene sovittuun rästikokeeseen, aineenopettaja merkitsee Wilman tuntimerkintöihin: ”Poissaolo sovitusta rästikokeesta”. Suorittamattomasta kokeesta merkitään Wilmaan arvosana 4. Rästikoetilaisuus on keskiviikkoisin klo 14.15 luokassa K12 Kuuselassa.

 

RÄSTIKOKEEN VALVOJAN TEHTÄVÄT

Rästikokeen valvoja saa opettajilta kokeet ja osallistujien nimet. Valvoja valvoo rästikokeen suorittamisen luokassa K12 ja palauttaa tehdyt kokeet opettajien lokeroihin. Tekemättömät kokeet valvoja jättää rästikoelokeroon.