Ruotsi

Ruotsi 7. luokka – hyvän osaamisen kriteerit lukuvuoden päättyessä (arvosana 8)

********************************************************************************

 

Oppilas osaa

 • nimetä Pohjoismaat sekä niiden pääkaupungit ja kielet ruotsiksi
 • esitellä toisen ihmisen ja kertoa hänestä perustietoja
 • kertoa omasta kodistaan ja nimetä huonekaluja
 • kuvailla eri tavoin vapaa-aikaansa ja harrastuksiaan
 • asioida kahvilassa ruotsin kieltä käyttäen ja tunnistaa tyypillistä kahvilasanastoa

 

Oppilas hallitsee seuraavat kielen rakenteet

 • substantiivin taivutus (yksikön ja monikon lyhyet ja pitkät muodot)
 • omistusmuoto s-päätteen avulla ja omistuspronominien käyttö
 • apuverbit ja pääverbin perusmuoto

 

Oppilas tutustuu

 • suomenruotsin ja riikinruotsin eroavaisuuksiin
 • alueisiin, joissa puhutaan suomenruotsia
 • Pohjoismaissa käytettäviin rahayksiköihin
 • pohjoismaisen kahvilakulttuurin piirteisiin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruotsi 8. luokka – hyvän osaamisen kriteerit lukuvuoden päättyessä (arvosana 8)

********************************************************************************

 

Oppilas osaa

 • kertoa omista tunteistaan ja reagoida toisen ihmisen tunnetiloihin
 • puhelinkeskusteluihin ja tietokoneisiin liittyvää sanastoa
 • kuvailla omia matkustuskokemuksiaan
 • kertoa eri kulttuuriharrastuksista
 • nimetä eri kehonosat ja kertoa sairauksista
 • toimia hätätilanteissa ruotsin kieltä käyttäen
 • kysyä tietä, neuvoa reitin sekä kertoa omasta kotipaikastaan
 • luontoon ja luonnossa liikkumiseen liittyvää sanastoa
 • kertoa kotiaskareista
 • ilmaista oman mielipiteensä ruotsin kieltä käyttäen

 

Oppilas hallitsee seuraavat kielen rakenteet

 • pronominien objektimuodot
 • verbin neljä muotoa (perusmuoto, preesens, imperfekti ja perfekti)
 • käskymuoto
 • infinitiivin käyttö
 • sanajärjestys

 

Oppilas syventää tietojaan

 • suomenruotsin ja riikinruotsin eroista
 • Pohjoismaista ja niiden luonnosta