Toimintatavat

TOIMINTATAPOJA ALALUOKILLA (0.-6.LK.)

Työjärjestyksen mukaisten oppituntien ajat

1. oppitunti klo 08.00 - 9.00                                 

2. oppitunti klo 09.15 - 10.15 

ruokailu 10.15 – 10.50 

3. oppitunti klo 10.50 – 11:50

4. oppitunti klo 12.05 – 13.05

 

5. oppitunti klo 13.20 – 14.20

 

 

Kouluun tullessa:

 • Noudata liikennesääntöjä. Pyöräiltäessä on käytettävä pyöräilykypärää.
 • Jätä polkupyöräsi, potkukelkkasi tai muu kulkuneuvosi niille varatulle alueelle.
 • Älä oleskele polkupyörien läheisyydessä koulupäivän aikana.
 • Tule kouluun ajoissa, mutta älä liian aikaisin.
 • Jos myöhästyt, koputa luokan oveen, pyydä anteeksi, ilmoita reippaasti ja  kohteliaasti myöhästymisen syy.
 • Koulusta poissaolon syy on ilmoitettava samana päivänä.
 • Huolehdi, että mukanasi on tarvittavat koulutarvikkeet.
 • Koulusta voi muun kuin sairauden takia olla pois vain opettajan (1-5pv.) tai rehtorin (yli 5- pv.) luvalla.

Järjestys välitunnilla

 • Mene viivyttelemättä ja asiallisesti pukeutuneena oppitunnin päätyttyä välitunnille.
 • Pyri käymään WC:ssä välitunnin alussa tai lopussa.
 • Ole välitunnilla välituntialueella.
 • Kysy opettajaltasi tai välituntivalvojalta lupa, jos joudut poistumaan välituntialueelta koulupäiväsi aikana.
 • Lumipallojen, kivien, käpyjen ym. vaarallisten esineiden heittäminen on koulun pihalla kiellettyä. 
 • Ilmoita välitunnilla tapahtuvista vahingoista heti välituntivalvojalle, lähimmälle opettajalle tai koulun muulle henkilökunnalle.
 • Keinu narukeinuissa yksin ja istualtaan.
 • Tupakointi koulun alueella on kiellettyä.
 • Pidä kouluympäristömme siistinä, älä myöskään vahingoita koulumme istutuksia.
 • Tule rauhallisesti ja ryntäilemättä jonossa sisälle välittömästi kellon soitua ensimmäisen kerran.
 • Leikkitappelu on koulussamme kielletty.

Toiminta koulussa

 • Käyttäydy aina kohteliaasti. Muista tervehtiminen.
 • Kiusaaminen on koulussamme kiellettyä.
 • Kulje aina kävellen koulun sisätiloissa.
 • Laita kenkäsi ja ulkoiluvaatteesi kauniisti niille kuuluville paikoille.  Luokan järjestäjä varmistaa naulakon siisteyden. Älä mene luokkaan ulkoilukengät jalassa.
 • Odota opettajaa luokassa rauhallisesti luokkasi sopimuksen mukaisesti.
 • Keskity luokassa tehtäviisi, yritä parhaasi, noudata ohjeita.
 • Pidä tavarasi järjestyksessä, käsittele niitä huolellisesti ja siististi. 
 • Älä koske toisten tavaroihin ilman lupaa, toisen omaisuuden ottaminen on kiellettyä.
 • Käsittele yhteisiä tavaroitamme huolellisesti. Ilmoita vahingosta heti lähimmälle opettajalle tai koulun muulle henkilökunnalle.
 • Älä tuo kouluun arvoesineitä, rahaa tai muuta koulutyössä tarpeetonta. Matkapuhelinta ei käytetä koulupäivän aikana.
 • Löytötavarat toimitetaan koulun kansliaan.
 • Ruokailuun mentäessä odotan omaa vuoroani, otan muut ruokailijat huomioon, ruokailssa keskustelen hillitysti ja noudatan hyviä ruokailutapoja, yön terveellisesti ja monipuolisesti.

 

 

 

 

 

 

TOIMINTATAPOJA YLÄLUOKILLA (7.-9.LK.)

Työjärjestyksen mukaisten oppituntien ajat

1. oppitunti klo 08.00 - 9.00            

2. oppitunti klo 09.05 - 10.05 

1. ruokailu 10.20 – 10.45

3. oppitunti klo 10.20 – 11.20 /klo 10.45 – 11:45

2. ruokailu 11.20 – 12.00      

4. oppitunti klo 12.00– 13.00

5. oppitunti klo 13.15 – 14.15

6. oppitunti klo 14.20 – 15.20

 

 Yläkoulussa 
Yläluokilla ruokaillaan kahdessa vuorossa joko 10.20 tai 11.20  
Oppitunnit pidetään eri luokissa. Mikäli kaksoistunti on keskellä koulupäivää, välitunti pidetään normaalisti tuntien välissä. Jos välituntia ei pidetä, oppitunti jatkuu työjärjestyksen mukaiseen seuraavaan välituntiin asti.  
 
Oppilaan oma vastuu korostuu. Oppikirjojen ja työvälineiden (kynä, kumi, viivoitin ja laskin) tulee olla aina mukana. Kotitehtävät on aina tehtävä, vaikka niitä ei heti tarkistettaisikaan. Mikäli oppilas on unohtanut tehdä kotitehtävänsä, opettaja voi määrätä hänet tekemään tehtäviä koulun jälkeen. Opettaja kirjaa asian ja ilmoittaa sen huoltajalle.  
 
Kouluun tulo
 Kouluun tullaan kenkäeteisen kautta. Kengät jätetään kenkäeteisen hyllyille. Muut päällysvaatteet viedään oppilaan omaan lokerokaappiin. Mitään arvokasta ei saa jättää käytävälle. Luokkaan tullaan rauhallisesti ja otetaan oppikirjat ja materiaalit esille. Kännykän käyttö tunneilla (ilman opettajan lupaa) on kielletty ja sen soiminen on ehdottomasti estettävä. Jos oppilas käyttää kännykkää luvatta oppitunnilla, opettaja määrää kännykän laitettavaksi kännykkäparkkiin.
 
Oppitunneille ei tuoda syötävää eikä juotavaa.  Välipaloja ei saa syödä lainkaan sellaisissa tiloissa, joissa on tekstiililattia. Energiajuomat on kokonaan kielletty. 
 
Myöhästyminen 
Myöhästymistä pyydetään anteeksi ja mennään huomaamattomasti omalle paikalle. Myöhästymisiä seurataan.  
 
Luokasta poistuminen 
Oppilaat kantavat vastuun siitä, että luokka jää pidetyn tunnin jälkeen aina siistiksi. Jokainen siivoaa oman paikkansa ja laittaa pulpetin ja tuolin siististi paikoilleen. Mikäli on sovittu järjestäjävuoroista, järjestäjä pyyhkii taulun ja järjestelee pulpetit opettajan neuvomalla tavalla. 
 
Välitunnit  
 
WC:ssä käydään välitunnilla, ei tuntien aikana. Koulun välituntipihalta ei saa poistua. Poistumiseen täytyy olla opettajan lupa. Oppikirjojen tai liikuntavälineiden hakeminen kesken koulupäivän ei yleensä ole sallittua, ao. oppiaineen opettaja antaa siihen tarvittaessa luvan. Mikäli oppilas on poistunut koulualueelta ilman lupaa, hänelle seuraa KaKetus.  
 
 
Kouluruokailu 
 
Oppilaat huolehtivat, että ruokasali jää siistiksi seuraaville ruokailijoille. Valvontavastuussa olevat opettajat ruokailevat eri puolilla ruokasalia ja valvovat ruokailutilanteet.
 
Koulumatkat 
Varovaisuus liikenteessä!  Mopot ja polkupyörät jätetään niille varatuille paikoille lukittuina.  
 
Juhlat ja tilaisuudet 
Kokoontuminen on ennen tilaisuuden alkua pääsääntöisesti sen luokan edessä, missä lukujärjestyksen mukainen oppitunti alkaisi. Tilaisuuteen kuljetaan tuntia opettavan opettajan johdolla. 

 

Poissaolot

Oppilas voi olla poissa koulusta sairauden takia. Koulusta ei saa poistua lupaa kysymättä kesken koulupäivän. Jos sairastuu kesken päivän, lupa kysytään luokanvalvojalta, opettajalta tai tarvittaessa terveydenhoitajalta.

Mikäli oppilas jää pois koulusta sairauden takia, huoltajan on ilmoitettava siitä samana päivänä luokanvalvojalle. Mikäli huoltaja ei ilmoita poissaolon syytä, luokanvalvoja ottaa yhteyttä kotiin mahdollisimman pian. Poissaoloja seurataa  seurantamallin mukaisesti.

 

Koulusta voi muun kuin sairauden takia olla pois vain opettajan (1-5pv.) tai rehtorin (yli 5- pv.) luvalla. Lupa poissaoloon pitää anoa erikseen Wilmassa olevalla lomakkeella. Huoltajat ovat vastuussa oppilaan koulutehtävistä muun poissaolon aikana.