Toimintatavat

TOIMINTATAPOJA ALALUOKILLA (0.-6.LK.)

Työjärjestyksen mukaisten oppituntien ajat
1. 8.15 – 9.00 
2. 9.05 – 9.50 
3. 10.10 – 11.15 (ruokailu 10.10 – 10.50) tai 10.10-10.55
4. 11.15 – 12  tai 10.55-12.00 (ruokailu 11.15 – 11.50) 
5. 12.20 – 13.05 
6. 13.20 – 14.05 
7. 14.05. – 14.50 
8. 14.50 – 15.35 (ei käytössä)
 

Kouluun tullessa:

 • Noudata liikennesääntöjä. Pyöräiltäessä on käytettävä pyöräilykypärää.
 • Jätä polkupyöräsi, potkukelkkasi tai muu kulkuneuvosi niille varatulle alueelle.
 • Älä oleskele polkupyörien läheisyydessä koulupäivän aikana.
 • Tule kouluun ajoissa, mutta älä liian aikaisin.
 • Jos myöhästyt, koputa luokan oveen, pyydä anteeksi, ilmoita reippaasti ja  kohteliaasti myöhästymisen syy.
 • Koulusta poissaolon syy on ilmoitettava samana päivänä.
 • Huolehdi, että mukanasi on tarvittavat koulutarvikkeet.
 • Koulusta voi muun kuin sairauden takia olla pois vain opettajan (1-5pv.) tai rehtorin (yli 5- pv.) luvalla.

Järjestys välitunnilla:

 • Mene viivyttelemättä ja asiallisesti pukeutuneena oppitunnin päätyttyä välitunnille.
 • Pyri käymään WC:ssä välitunnin alussa tai lopussa.
 • Ole välitunnilla välituntialueella.
 • Kysy opettajaltasi tai välituntivalvojalta lupa, jos joudut poistumaan välituntialueelta koulupäiväsi aikana.
 • Lumipallojen, kivien, käpyjen ym. vaarallisten esineiden heittäminen on koulun pihalla kiellettyä.
 • Ilmoita välitunnilla tapahtuvista vahingoista heti välituntivalvojalle, lähimmälle opettajalle tai koulun muulle henkilökunnalle.
 • Keinu narukeinuissa yksin tai kaksin.
 • Hämähäkkikeinussa keinuu maksimissaan kolme oppilasta kerrallaan.
 • Pyörivässä tasapainokehässä saa olla maksimissaan 5 lasta kerrallaan.
 • Tupakointi koulun alueella on kiellettyä.
 • Pidä kouluympäristömme siistinä, älä myöskään vahingoita koulumme leikkivälineitä tai istutuksia.
 • Tule rauhallisesti ja ryntäilemättä jonossa sisälle välittömästi kellon soitua ensimmäisen kerran.
 • Leikkitappelu on koulussamme kielletty.
 • Älä potki pallolla koulun seiniin.
 • Puutumme mobiililaitteella tapahtuvaan kiusaamiseen sekä häiritsevään tai muuhun epäasialliseen käyttöön. Suositamme, että välitunnilla liikutaan ja tehdään jotain muuta kuin käytetään mobiililaitetta.

Toiminta koulussa:

 • Käyttäydy aina kohteliaasti. Muista tervehtiminen.
 • Kiusaaminen on koulussamme kiellettyä.
 • Kulje aina kävellen koulun sisätiloissa.
 • Laita kenkäsi ja ulkoiluvaatteesi kauniisti niille kuuluville paikoille.  Luokan järjestäjä varmistaa naulakon siisteyden. Älä mene luokkaan ulkoilukengät jalassa.
 • Odota opettajaa luokassa rauhallisesti luokkasi sopimuksen mukaisesti.
 • Keskity luokassa tehtäviisi, yritä parhaasi, noudata ohjeita.
 • Pidä tavarasi järjestyksessä, käsittele niitä huolellisesti ja siististi. 
 • Älä koske toisten tavaroihin ilman lupaa, toisen omaisuuden ottaminen on kiellettyä.
 • Käsittele yhteisiä tavaroitamme huolellisesti. Ilmoita vahingosta heti lähimmälle opettajalle tai koulun muulle henkilökunnalle.
 • Älä tuo kouluun arvoesineitä, rahaa tai muuta koulutyössä tarpeetonta. Matkapuhelinta ei käytetä koulupäivän aikana.
 • Löytötavarat toimitetaan koulun kansliaan.
 • Ruokailuun mentäessä odotan omaa vuoroani, otan muut ruokailijat huomioon, ruokailssa keskustelen hillitysti ja noudatan hyviä ruokailutapoja, yön terveellisesti ja monipuolisesti.

 

 

 

 

 

 

TOIMINTATAPOJA YLÄLUOKILLA (7.–9.LK.)

  Työjärjestyksen mukaiset oppituntien ajat

1. 8.15–9

siirtymä 9–9.05

2. 9.05–9.50

välitunti 9.50–10.05

3. 10.05–10.50

välitunti 10.50–11.05 / ruokailu 10.50–11.20

4. 11.05–11.50 / 11.20–12.05

ruokailu 11.50–12.20 / välitunti 12.05–12.20

5. 12.20–13.05

välitunti 13.05–13.20

6. 13.20–14.05

välitunti 14.05–14.20

7. 14.20–15.05
8. 15.05–15.50

 

 

Tullessasi kouluun

 

 • Muista varovaisuus liikenteessä koulumatkoilla. 
 • Mopot ja polkupyörät jätetään niille varatuille paikoille lukittuina.  
 • Kouluun tullaan kenkäeteisen kautta, ja kengät jätetään kenkäeteisen hyllyille.
 • Muut päällysvaatteet viedään oppilaan omaan lokerokaappiin. Mitään arvokasta ei saa jättää käytävälle.
 • Luokkaan tullaan rauhallisesti ja otetaan oppikirjat ja materiaalit esille. Istutaan sovitulle paikalle.
 • Myöhästymistä pyydetään anteeksi ja mennään huomaamattomasti omalle paikalle. Myöhästymisiä seurataan.  

 

Oppitunneilla

 

 • Kännykän käyttö tunneilla (ilman opettajan lupaa) on kielletty ja sen soiminen on ehdottomasti estettävä. Jos oppilas käyttää kännykkää luvatta oppitunnilla, opettaja määrää kännykän laitettavaksi kännykkäparkkiin.
 • Oppitunneille ei tuoda syötävää eikä juotavaa.  Välipalat syödään siististi ja sotkematta. Energiajuomat on kokonaan kielletty koko koulun alueella.
 • Oppitunneilla ei pidetä päähineitä. 
 • Oppilaan oma vastuu korostuu. Oppikirjojen ja työvälineiden (kynä, kumi, viivoitin ja laskin) tulee olla aina mukana.
 • Kotitehtävät on aina tehtävä, vaikka niitä ei heti tarkistettaisikaan. Mikäli oppilas on unohtanut tehdä kotitehtävänsä, opettaja voi määrätä hänet tekemään tehtäviä koulun jälkeen. Opettaja kirjaa asian ja ilmoittaa sen huoltajalle.  
 • Mikäli kaksoistunti on keskellä koulupäivää, välitunti pidetään normaalisti tuntien välissä. Jos välituntia ei pidetä, oppitunti jatkuu työjärjestyksen mukaiseen seuraavaan välituntiin asti.  
 • Oppilaat kantavat vastuun siitä, että luokka jää pidetyn tunnin jälkeen aina siistiksi. Jokainen siivoaa oman paikkansa ja laittaa pulpetin ja tuolin siististi paikoilleen.
 • Juhlat ja tilaisuudet: kokoonnutaan ennen tilaisuuden alkua pääsääntöisesti sen luokan edessä, missä lukujärjestyksen mukainen oppitunti alkaisi. Tilaisuuteen mennään tuntia opettavan opettajan johdolla. 

 

Ruokailussa

 

 • Oppilaiden on ruokailtava Wilmaan lukujärjestykseen merkityllä ruokailuvuorolla.
 • Yläluokilla ruokaillaan kahdessa vuorossa joko 10.50 tai 11.50  
 • Huolehdi, että paikkasi jää siistiksi seuraavalle ruokailijalle. Vie astiasi pois.
 • Hyvien ruokailutapojen mukaisesti ruokalassa ei pidetä päässä lakkeja eikä kännyköitä käytetä.

 

Välitunneilla

 

 • WC:ssä käydään välitunnilla, ei tuntien aikana.
 • Koulun välituntipihalta ei saa poistua.
 • Jos välitunneilla vietetään aikaa luokissa, opettajien pöytien taakse ei mennä, eikä opettajien tavaroihin tai opetusvälineisiin kosketa.
 • Välitunneilla käyttäydytään yleisiä käytöstapoja noudattaen.
 • Lehtolan alakerrassa ja Kuuselassa ei saa oleskella välituntisin, jos siellä on oppitunteja menossa.
 • Yläkoulun oppilaat eivät saa mennä alakoulun puolelle ilman lupaa.
 • Oppilashuollon käytävälle saa mennä vain, jos on asiaa kuraattorille, koulupsykologille tai terveydenhoitajalle.

 

Poissaollessasi

 

 • Oppilas voi olla poissa koulusta sairauden takia.
 • Huoltajan on ilmoitettava sairauspoissaolosta samana päivänä luokanvalvojalle.
 • Mikäli huoltaja ei ilmoita poissaolon syytä, luokanvalvoja ottaa yhteyttä kotiin mahdollisimman pian. Poissaoloja seurataan seurantamallin mukaisesti.
 • Koulusta ei saa poistua lupaa kysymättä kesken koulupäivän.
 • Jos sairastuu kesken päivän, lupa kysytään luokanvalvojalta, opettajalta tai tarvittaessa terveydenhoitajalta.
 • Koulusta voi muun kuin sairauden takia olla pois vain opettajan (1-5pv.) tai rehtorin (yli 5- pv.) luvalla. Huoltajan pitää anoa lupaa poissaoloon erikseen Wilmassa olevalla lomakkeella.
 • Huoltajat ovat vastuussa oppilaan koulutehtävistä muun poissaolon aikana.