Valinnaisaineet - Pitkäkankaan koulu - Oulun kaupunki

Valinnaisaineet Valinnaisaineet

VALINNAISAINEIDEN VALINTA

7. luokalla oppilas valitsee valinnaisaineita kuusi viikkotuntia sekä kahdeksatta että yhdeksättä luokkaa varten.  

Jokainen oppilas valitsee kaksi kahden tunnin valinnaisainetta. Lisäksi hän valitsee vielä yhden kahden tunnin valinnaisaineen tai kaksi yhden tunnin valinnaisainetta.

A2-saksan lukijat valitsevat kahdeksatta ja yhdeksättä luokkaa varten automaattisesti saksan ja sen lisäksi vähintään yhden muun kahden tunnin valinnaisaineen. Lisäksi oppilas valitsee kahden tai yhden tunnin valinnaisaineita siten, että valinnaisaineiden yhteismääräksi saksa mukaan lukien tulee sekä 8. että 9. luokalle 6 tuntia.

Yhdeksättä luokka varten kaikki oppilaat valitsevat yhden valinnaisaineen C-ryhmästä.

Valinnaisaineet

HUOMIOITAVAA

  • Valinnaisaineet jatkuvat automaattisesti 9. luokalla.
  • Valinnaisainetta voi vaihtaa vain erityistapauksissa (esim. jalkavamma estää osallistumisen liikunnan valinnaiskurssille).
  • 8. luokalla alkaneet valinnaisaineet arvioidaan numeroarvosanalla. (Opetussuunnitelman perusteet 2004: "Vähintään kaksi vuosiviikkotuntia kestävä yhtenäinen valinnaisaine arvioidaan numerolla").
  • Näppäilytaito ja Oman talouden hallinta –kurssit muodostavat valintakokonaisuuden, jossa pitää valita molemmat kurssit. Kurssit arvioidaan erikseen hyväksytty/hylätty –merkinnällä.
  • Oppilas voi valita valinnaista liikuntaa enintään kolme vuosiviikkotuntia.
  • Teknistä työtä voi valita enintään viisi vuosiviikkotuntia.
  • Lähtökohtana valinnaisaineen valinnalle ovat oppilaan harrastukset, kyky ja kiinnostus aineen opiskeluun.
  • Oppilas tekee valinnan yhteistyössä huoltajiensa kanssa.
  • Valinta tehdään koululla annetun ohjauksen ja yleisinformaation jälkeen.
  • Jos jonkin valinnaisaineen valinneita on niin vähän, ettei valinnaisaineryhmää voida perustaa, oppilaan valintoja tarkistetaan.