Valinnaisaineet 8. – 9. luokilla

7. luokan oppilaat valitsevat 8. luokalle kuusi tuntia ja 9. luokalle neljä tuntia valinnaisia opintoja.

Oppilas valitsee yhden taide- ja taitoaineen (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta, kotitalous), jota haluaa jatkaa valinnaisena seuraavat kaksi lukuvuotta. Muut taide- ja taitoaineet, lukuun ottamatta liikuntaa, päättyvät kaikille yhteisenä oppianeena seitsemännen luokan lopussa. Valitun taide- ja taitoaineen laajuus on kaksi tuntia viikossa 8. ja 9. luokalla.  Se arvioidaan osana kaikille yhteisen taide- ja taitoaineen oppimäärää.

Pitkäkankaan koululla oppilaat valitsevat yhden pitkän valinnaisen aineen, jota opiskellaan 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa. Pitkä valinnaisaine on joko vieras kieli tai syventävä valinnainen aine.  Jos oppilas opiskelee A2 -kieltä, niin hän ei tee tätä valintaa. (A2 -kielestä sisältyy kaksi tuntia valinnaisaineisiin.)

Lisäksi 8. luokalle kaikki oppilaat valitsevat yhden soveltavan aineen, jota oppilaalla on kaksi tuntia viikossa.

Valinnaiset aineet arvioidaan numeroarvosanalla.

 

Rajauksia valinnaisaineiden valitsemiseen

 1. Taide- ja taitoaine ja syventävä oppiaine eivät saa olla samaa oppiainetta (esim. taitai liikunta ja salibandy)
 2. Jos ainetta on jo pakollisena aineena kahdeksannella ja yhdeksännellä, oppilas voi valita kyseistä ainetta vain yhden kerran. Liikuntaa ja matematiikka voi valita vain kerran.
 3. Ei voi valita sekä syventävää että soveltavaa tvt:aa.​

 

Pitkäkankaan koulun valinnaisaineet (lv. 2020-2021):

Jokaisesta sarakkeesta valitaan yksi oppiaine ja sille varavalinta. HUOM! Poikkeus: A2 -kielen opiskelijat (= 5. luokalla alkanut vieras kieli) eivät valitse syventävää valinnaisainetta ollenkaan.

Ohjeita valintaan:

 • Tutustu ennen valintaa oppiaineen sisältöön. Valinnaisainetta ei voi vaihtaa. Tästä pääset tutustumaan valinnaisten aineiden esittelyihin.
 • Valitse aineita, jotka todella kiinnostavat sinua.
 • Älä valitse kaverisi tai kurssia opettavan opettajan mukaan.
 • Keskustele valinnoista huoltajiesi kanssa.
 • Mieti varavalintoja, jos valitsemasi aine ei toteudu.
 • Valinnat voi tehdä Wilmassa vain selaimen kautta (ei sovelluksella) oppilaan tai huoltajan tunnuksilla.
 • Valitse Wilman omalta aloitussivulta ”Kurssitarjotin” à ”Kurssitarjottimeen”.
 • Merkitse kurssitarjottimeen varsinainen valintasi ja sille varavalinta!
 • Kun olet tehnyt valinnat, ne tallentuvat automaattisesti.