Rajakylän koulu & Kuivasoja

Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun välinen yhteistyö tapahtuu pääosin Wilma-järjestelmän välityksellä. Wilma on internetissä toimiva viestintä-ohjelma kodin ja koulun välille. Wilman välityksellä monipuolinen tieto koulusta kotiin ja kotoa kouluun kulkee nopeasti. Tietoa saa mm. poissaoloista, myöhästelyistä, koepäivistä  ja numeroista, tapahtumista ja arvioinnista yleensä. Kannattaa käydä Wilmassa säännöllisesti ja suorittaa vaaditut kuittaukset välittömästi, niin tiedämme täällä koulussa, että viesti on tullut perille.

Oppilaan vanhemmille tarjotaan kaksi kertaa lukuvuodessa mahdollisuus keskustella luokanopettajan/luokanvalvojan kanssa koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Keskustelujen ajankohdista ja ohjeet aikojen varaamisesta tiedotetaan huoltajille hyvissä ajoin.

Avainhenkilönä kodin ja koulun välisessä yhteistyössä toimii vuosiluokilla 1–6  luokanopettajan ja vuosiluokilla 7–9 luokanvalvojan lisäksi erityisopettaja. Toivomme vanhempien ottavan rohkeasti yhteyttä kouluun.

 

Vanhempain toiminta koulussa

Koulussa toimivat vanhempainyhdistykset Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys ry Rajakylän koululla ja Kuikku Kuivasojan koululla. 

"Vanhempainyhdistysten tarkoituksena on aktivoida vanhempia mukaan toimintaan lasten hyväksi. Yhdistykset järjestävät kokouksia, joissa mm. otetaan kantaa koulun ajankohtaisiin asioihin ja suunnitellaan yhteisiä tempauksia koulujemme oppilaille. Kaikki alakoulujen vanhemmat ovat tervetulleita yhdistysten kokouksiin ja toimintaan."

"Kannustamme huoltajia osallistumaan vanhempaintoimintaan."

"Vanhemman myönteinen asenne koulua, koulutyötä ja -tekemistä kohtaan, sekä yhteydenpito ja yhteistyö vaikuttavat vahvasti lapsen myönteisen kouluasenteen muodostumiseen."

Vanhempaintoimikunnat tekevät yhteistyötä keskenään sekä alueen muiden toimijoiden ja vanhempaintoimikuntien kanssa. Syksyn 2015 alussa meillä oli Kivaa Yhdessä -tapahtuma Rajakylän koulun pihalla joukkuekisailun ja hauskanpidon merkeissä. Kuvia tapahtumasta ja tuoreimmat muut uutiset löytyvät helpoimmin Rajakylän koulun vanhemmat -Facebook-sivuilta.

Raatiset eli vanhempainyhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta: http://oukarajavanhemmat.yhdistysavain.fi/


Tapahtumat välilehdellä on vanhempainyhdistyksen tulevaa toimintaa. Omien juttujen lisäksi välilehdelle on koottuna myös joitain Oulussa pidettäviä luentoja, kursseja ja tapahtumia lapsiin ja vanhemmuuteen liittyen. Vinkkaa puuttuvista, niin lisätään sinne kaikille tiedoksi!

Yhdistys välilehdeltä löytyvät kokousmuistiot ja anonyymi palauteosio, yhteystietojen lisäksi.


Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys ry kuuluu jäsenenä Oulun alueelliseen vanhempainyhdistykseen ja  Suomen Vanhempainliitoon.

Vanhempaintoiminta: mahdollistaa, yhdistää, vahvistaa ja tuo iloa - nähdään koululla!