Rajakylän koulu & Kuivasoja

Kodin ja koulun yhteistyö

 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö tapahtuu pääosin Wilma-järjestelmän välityksellä. 

Oppilaan vanhemmille tarjotaan kaksi kertaa lukuvuodessa mahdollisuus keskustella luokanopettajan/luokanvalvojan kanssa koulunkäyntiin liittyvistä asioista. 

Avainhenkilönä kodin ja koulun välisessä yhteistyössä toimii vuosiluokilla 1–6  luokanopettajan ja vuosiluokilla 7–9 luokanvalvojan lisäksi erityisopettaja. 

 

Vanhempaintoiminta koulussa

 

Koulussa toimivat vanhempainyhdistykset Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys ry Rajakylän koululla ja Kuikku Kuivasojan koululla. 

Rajakylän koulun vanhempainyhdistys kokoontuu pääosin kuukauden ensimmäisenä tiistaina kello 18.

 

Lisätietoa tapahtumista ja kokouksista löytyy

Rajakylän vanhemmat nimeltä Facebookista https://www.facebook.com/oukarajavanhemmat/

Raatiset eli vanhempainyhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta: https://oukarajavanhemmat.yhdistysavain.fi/

Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys ry kuuluu jäsenenä Oulun alueelliseen vanhempainyhdistykseen ja  Suomen Vanhempainliitoon.

 

Vanhempaintoiminta: mahdollistaa, yhdistää, vahvistaa ja tuo iloa - nähdään koululla!