Kodin ja koulun yhteistyö

Yhteistyö kodin ja koulun välillä 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö tapahtuu pääosin Wilma-järjestelmän välityksellä. Tavoitteenamme on, että yhteistyö on luontevaa ja helppoa. Oppilaan vanhemmille tarjotaan yksi-kaksi kertaa lukuvuodessa mahdollisuutta keskustella luokanopettajan/luokanvalvojan kanssa koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan huoltajille 1. ja 7. luokilla tai silloin, kun sille on tarvetta. Huoltaja voivat myös itse pyytää tarpeen mukaan koululta aikaa Lp-keskustelua varten.

Vuosiluokilla 1-5 väliarviointi toteutetaan keskusteluna. Arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas, opettaja, huoltaja ja tarvittaessa laaja-alainen erityisopettaja.Oppilaiden huoltajia osallistetaan  mm. oppilaiden kehityskeskustelujen kautta.  Kehityskeskustelun pohjana käytetään alakoulussa opetustoimen yhteistä keskustelupohjaa. Yläkoulussa kehityskeskustelun pohjana on koulun oma lomake.

Vanhempainillat järjestetään alakoululle, yläkoululle ja Kuivasojan yksikössä syys-lokakuun aikana. Kysymme huoltajien mielipidettä siitä, millainen on hyvä koulu. Vanhempien mielipiteet huomioidaan muodostettaessa painopistealueiden tavoitteita. Koulun yhtenä painopistealueena on   lukutaidon parantaminen yhteistyössä kodin kanssa (lukuhaasteet, lukuläksyjen seuranta, kirjallisuusdiplomi). 

 

Vanhempainyhdistys

Rajakylän koululla toimii aktiivinen rekisteröitynyt vanhempainyhdistys. Vanhempaintoimikunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Yleensä kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 18.00. Mukana on koulun edustus. Vanhempainyhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia joko vanhempainyhdistyksenä tai yhdessä koulun kanssa.  

Perinteisiä tapahtumia ovat mm. liikenneturvallisuuden lisäämiseksi syksyisin järjestettävä ns. ”heijastinratsia” ja  yhteisöllinen koko perheen pipari-ilta eskareille ja alakoulun 1-3-luokille. Keväälle on suunnitteilla toiveet todeksi-tapahtuma koko koululle. Lisäksi vuoden mittaan on muitakin tapahtumia, kuten talviurheiluvälineiden kierrätystä yms.  

Vanhempaintoimikunta osallistuu koulun hyvinvointityöhön antamalla tietoa ja suosituksia koulun ja kodin tärkeäksi kokemista asioista. Järjestettävästä toiminnasta päätetään yhdistyksen kokouksissa, jotka ovat avoimia kaikille koulumme oppilaiden huoltajille. 

Vanhempainyhdistyksen kokouksissa käydään läpi koulussamme toteutettujen hyvinvointikyselyiden tuloksia koko koulun mittakaavassa (kouluterveyskysely, koulun hyvinvointikysely). Vanhempainyhdistyksellä on omat kotisivut, jotka on linkitetty koulun kotisivulle.  

Rajakylän koulun vanhempainyhdistys kokoontuu pääosin kuukauden ensimmäisenä tiistaina kello 18.

Lisätietoa tapahtumista ja kokouksista löytyy

Rajakylän vanhemmat nimeltä Facebookista https://www.facebook.com/oukarajavanhemmat/

Raatiset eli vanhempainyhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta: https://oukarajavanhemmat.yhdistysavain.fi/

Oulun Rajakylän koulun vanhem­pai­nyh­distys ry kuuluu jäsenenä Oulun alueel­liseen vanhem­pai­nyh­dis­tykseen ja  Suomen Vanhem­pain­liitoon.