Musiikkiluokat

Rajakylän koulussa toimii musiikkiluokat sekä ala- että yläluokilla.

 
Musiikkiluokkien opettajat ja luokanvalvojat 2020-2021

3a Laura Ronimus
5a Mirja Pohjosenperä
7c lv. Atte Isola
8d lv. Pauli Uusikylä
9d lv. Ilkka Eskelinen
 
 
 

      

Soitonopetuksesta ja orkesteritoiminnasta

Rajakylän koulussa kaikille musiikkiluokkien oppilaille tarjotaan mahdollisuus opiskella jonkin orkesterisoittimen soittoa (huilu, oboe, klarinetti, alttosaksofoni, trumpetti, lyömäsoittimet, viulu, alttoviulu, sello ja kontrabasso. Mahdollisuuksien mukaan myös fagotti, käyrätorvi ja pasuuna). Tavoitteena on muodostaa jokaisesta luokasta tasapainoinen, soiva kokoonpano.

Musiikkiluokkalaisen soittoharjoituksissa hyödynnetään musiikin teorian ja säveltapailun antamia taitoja. Tavoitteena on soiton puhtaus ja sujuva nuotinlukutaito. Soittamisen avulla  opiskellaan ja analysoidaan musiikin rytmiä, melodiaa, harmoniaa, sointiväriä, dynamiikkaa ja muotoa.
 

Oppilaat voivat opiskella instrumenttiaan musiikkiluokkien soitinkoulussa. Soitonopetus on yksilöopetusta tai pariopetusta. Soittotuntien kesto on 15min/oppilas tai 30min/pari. Poikkeuksena ovat oboe- ja lyömäsoitintunnit, joiden kesto on 30 min/oppilas.


Musiikkiluokkien soitinkoulussa opiskelevilta peritään lukukausimaksu, jolla katetaan soitonopetuksen kustannuksia.


Soitonopettajina toimivat kaupungin palkkaamat tuntiopettajat, joilla on musiikkikoulun opettajan tai muu siihen verrattava pätevyys.

Huoltajat voivat järjestää soitonopetuksen myös yksityisesti (konservatorio, yksityinen tms.).

 

Oppilaat osallistuvat koulun orkesteriopetukseen.

Kolmannella luokalla orkesteri voidaan jakaa jousi- ja puhallinryhmiin. Ohjelmisto koostuu ikätasolle soveltuvasta materiaalista, jota sovitetaan tarpeen mukaan eri kokoonpanoille tai käytetään valmista materiaalia. Vähitellen pyritään muodostamaan suurempia kokoonpanoja. 4. - 9. luokilla orkesterit yhdistetään vuosiluokittain sinfoniaorkestereiksi, jotka soittavat kehitystasolleen sopivaa valmista ja sovitettua ohjelmistoa. Tavoitteena on muodostaa jokaisesta orkesterista tasapainoinen, soiva kokoonpano.

Lisäksi musiikinopetuksessa käytetään monipuolisesti koulu- ja bändisoittimia.

Soitonopettajat järjestävät musiikkioppilaitosten vaatimusten mukaisia tasosuorituksiaoppilaiden edistymisen mukaisesti.

                  

                                                       KUVA: Hennamaria Rantakeisu

Soittamisen lisäksi musiikkiluokilla opiskellaan monipuolisesti laulamista ja äänenkäyttöä, perehdytään musiikinhistoriaan, suoritetaan musiikin perusteet 1-3 (1 ja 2 alakoulussa, 3 yläkoulussa) ja harjoitetaan musiikkiliikuntaa. Musiikkiluokkatoimintaan kuuluu myös olennaisena osana esiintyminen.

Oulun kaupungissa musiikkiluokkia on ollut yhtäjaksoisesti vuodesta 1967. Nykyisin musiikkiluokkatoiminta kattaa peruskoulun luokat kolmannesta yhdeksänteen. Oppilaita musiikkiluokilla on yhtäaikaisesti noin 700. Musiikkiluokkalaisilla on mahdollisuus hakeutua Madetojan musiikkilukioon, jolloin järjestelmä muodostaa kymmenvuotisen opetuskokonaisuuden.

 

Oulun kaupungin 3.-9. musiikkiluokkien musiikin opetussuunnitelma

 

Voit lukea lisää Oulun kaupungin erikoisluokista perusopetuksen sivuilta.