Musiikkiluokat - Rajakylän koulu - Oulun kaupunki

Rajakylän koulu & Kuivasoja Rajakylän koulu & Kuivasoja

Rajakylän koulussa on musiikkiluokat  3.-9. luokilla.


3a Laura Ronimus
5a Mirja Pohjosenperä
7d lv. Pauli Uusikylä
8d lv. Arja Ylimäki
9c lv. Ilkka Eskelinen

        

Musiikkiluokilla oppiminen on jatkumo. Alaluokilla käynnistyneet kuoro, soitonopetus, orkesteri ym. toiminnot jatkuvat yläluokilla monipuolistuen. Tätä jatkumoa ylläpidetään erilaisilla yhteistyöprojekteilla ja konserteilla.

Valintatestit helmikuussa

Musiikkiluokille pyrkiville oppilaille järjestetään valintakokeet 2. tai 6. luokalla helmikuussa. Erikoisluokista kerrotaan opetustoimen vuosittain julkaisemassa perusopetuksen oppaassa, joka jaetaan oppilaille koulujen kautta. Erikoisluokista kerrotaan myös vanhempainilloissa.

Hakeminen musiikkiluokalle


Musiikkiluokan valintatesti on kaikilla musiikkiluokkakouluilla samanlainen. Testiin kuuluu rytmi- ja melodiantoistotehtäviä, vapaavalintainen laulu, haastattelu, Kai Karman musikaalisuustesti sekä vapaaehtoinen soittonäyte.

Lapsenne saa musiikkiluokalla samaa peruskouluopetusta kuin muutkin oppilaat. Erona on musiikin opetuksen laajuus ja monipuolisuus. Musiikkiluokkalaisilla on saman verran oppitunteja kuin muillakin samanikäisillä lapsilla Suomen peruskouluissa.

Mitä iloa ja hyötyä on koulunkäynnistä juuri musiikkiluokalla?

  • Koulua käydään peruskoulun opetussuunnitelman mukaan innostavassa ja kannustavassa ilmapiirissä yhdessä muiden musiikista innostuneiden luokkakavereiden kanssa.
  • Pääset mukaan mukaansatempaaviin konsertteihin ja saat monipuolista esiintymiskoulutusta ja -kokemusta.
  • Opit laulamaan monilla kielillä  ja soittamaan.
  • Musiikista on apua erinomaiseen menestykseen muissakin oppiaineissa.

Oulun kaupungissa musiikkiluokkia on ollut yhtäjaksoisesti vuodesta 1967. Nykyisin musiikkiluokkatoiminta kattaa peruskoulun luokat kolmannesta yhdeksänteen. Oppilaita musiikkiluokilla on yhtäaikaisesti noin 700. Musiikkiluokkalaisilla on mahdollisuus hakeutua Madetojan musiikkilukioon, jolloin järjestelmä muodostaa kymmenvuotisen opetuskokonaisuuden.

Voit lukea lisää Oulun kaupungin erikoisluokista perusopetuksen sivuilta.