Lisää sivun otsikko

Koulumme ei ole aiemmin osallistunut kansainvälisiin Erasmus-hankkeisiin. Ystävyyskoulu-projekti Kronstadtin kanssa päättyi vuonna 2010, jonka jälkeen henkilökuntakin on vaihtunut paljon. Myös kansainvälisyystiimin toiminta on loppunut, joten kansainvälinen toiminta on ollut viime vuosina varsin pienimuotoista. Olemme innolla vastaanottaneet Svenska nu-verkoston ja Oulun seudun kieltenopettajien kautta järjestettyjä kansainvälisiä vierailuja ja Erasmus-tuella koulullemme tulleita apulaisopettajia. Nämä vierailut ovat toteutuneet koulumme kannalta pienellä taloudellisella panoksella.  Ne ovat myös herättäneet henkilökunnassa innostusta ja motivaatiota kansainvälistymiseen ja oman kielitaidon kehittämiseen.  

   

Ylikiimingin koulun henkilökunta on pitkäjänteisesti, aktiivisesti ja johdonmukaisesti kehittänyt omaa ammattitaitoaan ja koulumme opetusta, erityisesti v. 2016 opetussuunnitelmaan liittyen osallistumalla Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluiden järjestämiin koulutuksiin. Oulun Sikun koulutustarjonta on kuitenkin aika suppeaa ja ainekohtaista. Kansainvälisiin tai syventäviin koulutuksiin esim. pääkaupunkiseudullla ei ole mahdollista osallistua, koska koulun ja kaupungin koulutusmäärärahat ovat pienet.  Tämän hankkeen avulla opettajat pystyisivät osallistumaan kursseille, myös kansainvälisille, jotka heitä aidosti kiinnostavat ja joista on apua oman työn kehittämiseen ja koulun kansainvälistämiseen. Uusien, erityisesti toiminnallisten, opetustapojen ja -työkalujen  omaksuminen sekä opettajien kielitaidon vahvistaminen auttaisivat toteuttamaan v. 2016 OPS:ssa vaadittuja kansainvälistymistä, monikulttuurisuutta ja toiminnallisuutta.   

   

Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalveluiden strategiassa mainitaan, että jokaisella oululaisella lapsella ja nuorella tulee olla kansainvälistymisen kokemuksia ja elämyksiä. Opettajien taidot, kehittyminen, kansainvälistyminen ja verkostoituminen ovat olennaisia tekijöitä, jotta Sivistys- ja kulttuuripalveluiden strategia ja uuden v.2016 OPS:n edellyttämät kansainvälistyminen ja monikulttuurisuus toteutuvat Ylikiimingin koululla.    

   

Kuljetusyhteydet Ylikiimingistä Oulun keskustaan ovat heikot eikä sivukyliltä ole julkisia kuljetusyhteyksiä lainkaan, mikä rajoittaa oppilaiden mahdollisuuksia saada kosketuksia monikulttuuriseen ja kansainväliseen toimintaan vapaa-ajalla. Koulu on monelle ainut paikka, jossa monikulttuurisuudelle ja kansainvälisyydelle on mahdollisuuksia. Koulun oppilaat ovat pääsääntöisesti kantaväestöä ja vain noin 2% oppilaista on taustaltaan monikulttuurisia. Tällä hetkellä koulussamme on havaittavissa monen oppilaan varsin negatiivinen asenne globalisaatioon, kielitaitoon, kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen.  Asenteisiin voidaan vaikuttaa, jos koulussa viestitään vahvasti monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden puolesta.    

   

Tulevaisuudessa  - koulun oppilasaineksen huomioiden - koulun tavoite ja tarve on myös oppilaiden liikkuvuudella. Näin voidaan taata mahdollisuus laajentaa tietoisuutta Euroopasta, globaalista maailmasta ja monikulttuurisuudesta. Jatkossa koulumme tavoitteena on käynnistää kansainvälinen eTwinning -projekti ja Key Action 2 -hanke, joka mahdollistaa oppilaiden liikkuvuuden. Nyt ensimmäisessä vaiheessa opettajien liikkuvuuden myötä on hyvä mahdollisuus luoda kontakteja ja verkostoja tulevia projekteja varten.