Kielet

A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla ja jota opiskellaan 9. luokan loppuun asti. Oulun kaupungissa syksystä 2016 alkaen A1-kielenä opiskellaan englantia.

A2-kielen eli toisen, vapaaehtoisen A-kielen voi aloittaa 5. luokalla. Valinta on vapaaehtoinen valintahetkeen saakka. Sen jälkeen edellytetään sitoutumista valintaan. A2-kielen opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun asti.

Toiseksi vieraaksi kieleksi tarjottavien kielten valikoima vaihtelee koulualueittain. Koulut valitsevat vaihtoehtoina tarjottavat kielet kaupungin kieliohjelmassa esitetystä A2-kielivalikoimasta. Ylikiimingin koulussa voi valita ruotsin tai saksan kielen. Kieliryhmän muodostetaan, jos vähintään 12 oppilasta on valinnut kielen.

A2-kielen voi keskeyttää ainoastaan sairauden tai oppilashuollollisen syyn vuoksi. Huoltaja voi hakea keskeytystä lukuvuoden lopussa perustellulla kirjeellä rehtorilta, ensin opettajan kanssa keskusteltuaan. Oppilashuoltoryhmä käsittelee asian ja rehtori tekee päätöksen.

B1-kieli on toinen kotimainen kieli eli ruotsi, jonka opiskelu alkaa 6. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun asti.

B2-kieli on valinnainen vieras kieli, jota koulu voi mahdollisuuksien mukaan tarjota valinnaiseksi aineeksi 8. ja 9. luokalle.