Kodin ja koulun yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren kasvua ja oppimista.

Kodin ja koulun välisen yhteydenpidon ensi sijainen kanava on Wilma -reissuvihko. Tämän lisäksi vanhemmille tiedotetaan keskeisimmistä asioista myös kotiin monistettavien tiedottein. Opettajien työpuhelinten numerot näet henkilökunta -kohdasta.

Opettajan, vanhempien ja oppilaiden välillä käydään säännöllisesti arviointikeskusteluja. Alaluokkien ja yläluokkien vanhemmille järjestetään myös yhteisiä vanhempainiltoja. Lisäksi voidaan tarvitessä järjestää luokka- tai luokkastekohtaisia vanhempainiltoja.

Koulullamme toimii myös koti-koulu-toimikunta. Toimikunta kokoontuu kuukauden ensimmäisenä torstaina, Tervetuloa!