Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren kasvua ja oppimista.

Kodin ja koulun välisen yhteydenpidon ensi sijainen kanava on Wilma -reissuvihko. Tämän lisäksi vanhemmille tiedotetaan keskeisimmistä asioista myös kotiin monistettavien tiedottein. Opettajien työpuhelinten numerot näet henkilökunta -kohdasta.

Opettajan, vanhempien ja oppilaiden välillä käydään säännöllisesti arviointikeskusteluja. Alaluokkien ja yläluokkien vanhemmille järjestetään myös yhteisiä vanhempainiltoja. Lisäksi voidaan tarvitessä järjestää luokka- tai luokkastekohtaisia vanhempainiltoja.

Koulullamme toimii myös koti-koulu-toimikunta.