Koulun esittely

Ylikiimingin yksikkö (kuvassa)

Ylikiimingin kyläkeskuksessa sijaitsevassa yksikössä opiskelee n. 380 oppilasta luokilla 1–9. Opettajia ja ohjaajia yksikössä työskentelee 36 + 12. 

Tavoitteena on, että kukin yhdeksäsluokkalainen hakeutuu ja pääsee kykyjensä mukaiseen jatkokoulutukseen. Tavoitetta seurataan vuosittain ja ilman jatkokoulutuspaikkaa jääneet oppilaat ovat oman koulun opinto-ohjauksen piirissä myös seuraavana syksynä.

Oppilaiden osallisuutta kehitetään aktiivisella oppilaskunta- ja tukioppilastoiminnalla. Turvallinen koulupäivä mahdollistaa nuoren kasvun itsensä mittaiseksi. Painotamme jokaisen toimijan vastuuta turvallisen koulupäivän saavuttamisessa.

Ylikiimingin koulu kehittää erityisesti STEAM-pedagogiikkaa ja vuosiluokkiin sitomatonta opetusta.
Ylikiimingin koulu on aktiivisesti mukana Vihreä lippu -toiminnassa.

 

Vesalan yksikkö

Vesalan koulu on Oulun kaupungin maaseutumainen kyläkoulu heimopäällikkö Pekka Vesaisen kotimaisemissa Kiiminkijoen törmällä. Kylä on lähes 500-vuotias ja koulua kylässä on pidetty sata vuotta, aluksi kiertokouluna talollisten pirteissä. Ensimmäinen vieläkin toiminnassa oleva koulurakennus otettiin käyttöön v. 1922.

Vesalaan valmistui monitoimitalo v. 2010 elokuussa. Koulun lisäksi talossa toimii päiväkoti. Lapsia koulussamme on 0.- 6. luokilla vajaa 150 ja koulun henkilökuntaan kuuluvia 13. Yhteensä talossa on noin 230 lasta ja reilut 20 työntekijää.

Monitoimitalossa on paljon kolmannen sektorin toimintaa. Tiloissa toimii mm. nuorisotoimi, seurakunta, 4H, ja Oulu-opisto. Tiloja hyödyntää myös Reki-Vesalan Asukkaat ry, paikallinen kyläyhdistys.