Koulun esittely Koulun esittely

Koulussamme opiskelee 420 oppilasta luokilla 0 – 9. Tavoitteena on, että kukin yhdeksäsluokkalainen hakeutuu ja pääsee kykyjensä mukaiseen jatkokoulutukseen.

Tavoitetta seurataan vuosittain ja ilman jatkokoulutuspaikkaa jääneet oppilaat ovat oman koulun opinto-ohjauksen piirissä myös
seuraavana syksynä.

Koulumme arvot ovat:

Yksilöllisyys
Yhteisöllisyys
Positiivisuus
Vastuullisuus
Välittäminen


Koulumme visio on:

"Ylikiimingin koulu on elävän kylän keskus. Kannamme vastuuta toisistamme sekä ympäristöstämme. Toimimme luovasti ja oppilaslähtöisesti, kannustavasti ja motivoiden."

Oppilaiden osallisuutta kehitetään aktiivisella
oppilaskunta- ja tukioppilastoiminnalla. Turvallinen
koulupäivä mahdollistaa nuoren kasvun itsensä
mittaiseksi. Painotamme jokaisen toimijan vastuuta
turvallisen koulupäivän saavuttamisessa.
Ylikiimingin koulu on aktiivisesti mukana Vihreä
lippu -toiminnassa ja toimii Kiva-kouluna.

Koulumme opiskelee 75 minuuttisissa oppitunneissa. Lukuvuoden aikana on viisi työjärjestykseltään erilaista jaksoa. 


Päivittäinen työaika:

tunti alakoulu yläkoulu
1. 8.45-10.00 8.45-10.00
2. 10.10-12.00 10.10-11.25
3. 12.10-13.25 12.10-13.25
4. 13.40-14.55 13.35-14.50

Ruokailut porratetusti klo 10.05 alkaen.

Alakoulun odotustunti klo 11.45-13.25 4H/Boxi

Jaksot
Jakso I     12.8.2015- 4.10.2015  
Jakso II    5.10.2015- 6.12.2015  
Jakso III   7.12.2015- 14.2.2016  
Jakso IV   15.2.2016- 17.4.2016  
Jakso V    18.4.2016- 4.6.2016