Opetussuunnitelma ja oppiaineet Opetussuunnitelma ja oppiaineet

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön portaittain syksystä 2016 lähtien. Lukuvuonna 2016−17 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat vuosiluokat 1−6. Yläkoulussa siirrytään uuteen opetussuunnitelmaan portaittain seuraavasti: 7. luokka 2017−18,  8. luokka 2018−19 ja 9. luokka 2019−20. 

Oulun kaupungin OPS- portaali löytyy osoitteesta:

http://www.ouka.fi/opetussuunnitelma

 

Valtakunnallinen Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuivat vuoden 2014 lopussa. Valtakunnallisiin perusteisiin pohjautuva Oulun kaupungin esiopetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2016 alkaen.