Opetussuunnitelma ja oppiaineet

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön portaittain syksystä 2016 lähtien. 

Oulun kaupungin OPS- portaali löytyy osoitteesta:

http://www.ouka.fi/opetussuunnitelma

 

Valtakunnallinen Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuivat vuoden 2014 lopussa. Valtakunnallisiin perusteisiin pohjautuva Oulun kaupungin esiopetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2016 alkaen.