Oppilaskunta

Oppilaskunnan toiminta on tärkeä osa koulun toimintakulttuuria. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Sen keskeisenä tehtävänä on edistää oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa ja viihtyvyyttä kouluissa.

Oppilaskuntaa edustaa oppilaskunnan hallitus. Jokaiselta luokalta on valittu jäsen ja hänelle varajäsen oppilaskunnan hallitukseen. Hallituksen tehtävänä on koordinoida oppilaskunnan toimintaa, toimia linkkinä opettajien ja oppilaiden välillä sekä ideoida esityksiä ja ehdotuksia. Yhteistyössä hallituksen kanssa toimii oppilaskunnan ohjaava opettaja.

Oppilaskunnan hallitus on muun muassa ollut mukana järjestämässä taksvärkkikeräystä, koulukuvausta, pikkujouluja ja ystävänpäiväjuhlaa. Hallitus toimii yhteistyössä koulumme tukioppilaiden kanssa erilaisten tapahtumien merkeissä. Oppilaskunnan toimintaa on laajennettu myös koulumme alaluokille.

Oppilaskunnan koordinoivat opettajat ovat Eeva-Maria Pulkkinen ja Mari Hurskainen.

Alakoulun oppilaat möivät energian säästölamppuja. Lampuista saaduilla tuotoilla päätimme hankkia pihapelivälineitä -kiitos tuesta!