Oppimisen tuki

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tukea ja ohjausta koulunkäyntiinsä ja oppimiseen liittyvissä asioissa. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeisimpänä tavoitteena on vahvistaa oppilaan perustaitoja ja ennaltaehkäistä vaikeuksia niin että oppilas saavuttaa oppimistavoitteensa.

Koulun tukimuotoja ovat mm. eriyttäminen, tukiopetus, erityisopetus, oppilashuoltotyö, oppilaan ohjaus ja erityiset opetusjärjestelyt.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki on rakenteeltaan kolmiportainen. Tuen tasot ovat yleinen, erityinen ja tehostettu tuki. Tukimuodot ja -rakenteet vahvistuvat asteittain.