Poissaoloihin puuttuminen

POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEN MALLI – Itäinen alue 

Poissaoloihin puuttumisen rajat. 

  • Poissaolojen syyt tulee selvittää välittömästi. Luokanopettaja, -valvoja tai -ohjaaja on yhteydessä oppilaan huoltajaan syyn selvittämiseksi. Alla olevien tuntirajojen lisäksi on tärkeää myös seurata poissaolojen ajankohtaa ja säännöllisyyttä. Mikäli poissaoloissa on toistuvuutta, tulee asiaa selvittää ennen alla olevien tuntirajojen täyttymistä.  
  • Huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan lastensa poissaoloista viipymättä. Näin luokanopettajat ja - valvojat ovat ajan tasalla siitä, mitkä oppilaan poissaoloista ovat luvallisia (esimerkiksi sairauspoissaoloja) ja mitkä luvattomia. 

Luvattomat poissaolot 

Runsaat luvattomat poissaolot ovat aina merkki siitä, että oppilaan asiat eivät ole kohdallaan. Varhainen puuttuminen ehkäisee oppilaiden syrjäytymistä ja edesauttaa asioiden korjaantumista varhaisessa vaiheessa. Oulun kaupungin poissaoloihin puuttumisen malli on seuraava: 

Kasvatuskeskustelu pidetään, kun oppilaalla on luvattomia poissaoloja 10 h  

Luokanopettaja, -valvoja tai -ohjaaja ohjaa oppilaan kasvatuskeskusteluun, kun oppilaalla on luvattomia poissaoloja 10 h.  Kasvatuskeskustelu kirjataan Wilma -järjestelmän lomakkeelle. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se PoL 35 a § 2 momentissa esitetty huomioon ottaen katsotaan tarpeelliseksi.  

Tarvittaessa konsultoidaan opiskelijahuoltoa tai muita asiantuntijoita. 

Luvattomien poissaolojen jatkuessa konsultoidaan opiskelijahuollon työtekijöitä 

Poissaolojen syiden selvittämiseksi käydään tarvittaessa Lapset puheeksi -  keskustelu ja järjestetään Lapset puheeksi –neuvonpito.  

Yksilökohtainen monialainen asiantuntijaryhmä kutsutaan koolle, kun oppilaalla on luvattomia poissaoloja 20 h  

Luokanopettaja, - valvoja tai – ohjaaja kokoaa monialaisen asiantuntijaryhmän, kun oppilaalla on luvattomia poissaoloja 20 h. Asiantuntijaryhmään pyydetään tarvittaessa mukaan sosiaalipalveluiden työntekijä. Asiat ja sovitut toimenpiteet kirjataan opiskeluhuoltokertomukseen.  

Poissaolojen syiden selvittämiseksi käydään tarvittaessa Lapset puheeksi -  keskustelu ja järjestetään Lapset puheeksi –neuvonpito.  

Lastensuojeluilmoitus tehdään viimeistään, kun oppilaalla on luvattomia poissaoloja 30 h  

(https://www.ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-perhepalvelut/ilmoita-huolesi) 

Luokanopettaja tai -valvoja tekee tarvittavat pedagogiset järjestelyt sekä osallistuu yksilökohtaisen moniammatillisen asiantuntijanryhmän kanssa oppilaan tilanteen seuraamiseen.  

 

Luvalliset poissaolot: 

Myös luvallisiin poissaoloihin tulee puuttua.  Koulunkäynnin kannalta on tärkeää selvittää poissaolojen syyt sekä niiden merkitys opintojen etenemiseen.  

Tarvittaessa pidetään kasvatuskeskustelu, kun luvallisia poissaoloja on 30 h 

Luokanopettaja, -valvoja tai -ohjaaja keskustelee oppilaan ja hänen huoltajien kanssa. Tarvittaessa konsultoidaan oppilashuollon jäseniä. Mikäli tilanteessa käydään kasvatuskeskustelu, se kirjataan Wilma -järjestelmän lomakkeelle.  

Tarvittaessa Lapset puheeksi -  keskustelu ja järjestetään Lapset puheeksi –neuvonpito.  

Tarvittaessa yksilökohtainen monialainen asiantuntijaryhmä kutsutaan koolle, kun oppilaalla on luvallisia poissaoloja 50 h  

Luokanopettaja, - valvoja tai -ohjaaja kokoaa tarvittaessa monialaisen asiantuntijaryhmän, kun oppilaalla on luvallisia poissaoloja 50 h. Asiantuntijaryhmään voidaan pyytää myös sosiaalipalveluiden työntekijä. Asiat ja sovitut toimenpiteet kirjataan opiskeluhuoltokertomukseen.  

Poissaolojen syiden selvittämiseksi käydään tarvittaessa Lapset puheeksi -  keskustelu ja järjestetään Lapset puheeksi –neuvonpito.  

Lastensuojeluilmoitus tulee tehdä, mikäli huolta herättävät luvalliset poissaolot jatkuvat tai syihin ei saada selvyyttä  

(https://www.ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-perhepalvelut/ilmoita-huolesi) 

Luokanopettaja, - valvoja tai – ohjaaja kokoaa yksilökohtaisen monialaisen asiantuntijaryhmän ja tekee tarvittavat pedagogiset järjestelyt.