Jätehuolto

Jätehuolto on jätteiden lajittelua, keräystä, kuljetusta ja käsittelyä.

Jätteen tuottajat järjestävät keräyspaikan kiinteistöllä syntyville jätteille ja kiinteistöjen jätteet lajitellaan ja viedään jäteastioihin.

Jätehuoltoyritykset tyhjentävät jäteastiat ja on kuljettavat jätteet kierrätettäviksi tai hyödynnettäviksi. Pieni osa jätteistä viedään kaatopaikalle.

Kunnan velvoillisuus on huolehtia että asumisessa ja kunnan omassa toiminnassa syntyvän jätteen keräämisestä ja asianmukaisesta käsittelystä. Näistä jätehuollon tehtävistä Hailuodon, Kempeleen, Lumijoen ja Oulun alueilla huolehtii Kiertokaari Oy.

Kiertokaari Oy

Kiertokaari Oy:n tehtäviä ovat mm. jätteenkäsittelyn järjestäminen, jäteneuvonta sekä jätteen synnyn ehkäisyn, kierrätyksen ja hyötykäytön edistäminen. Jäteasemapalvelut, kotitalouksien vaarallisen jätteen jätehuolto sekä erilaiset keräystempaukset täydentävät asukkaiden palveluja.

Jätehuollon viranomaistehtävät kuuluvat Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan alaiselle seudulliselle jätehuoltojaostolle, se toimii Hailuodon, Kempeleen, Lumijoen, Oulun ja Pudasjärven jätehuoltoviranomaisena.

Jätehuollon valvontatehtävät ovat ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä: Oulun seudulla valvovia viranomaisia ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta sekä Oulunkaaren ympäristöpalvelut Pudasjärvellä. Ne valvovat mm. jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamista, jätteiden käsittelyn asianmukaisuutta sekä roskaamiskiellon toteutumista.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Vaihde p. 08 558 410 work Palvelunro p. 08 558 558 00
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.