Jätehuolto

Jätehuolto on jätteiden lajittelua, keräystä, kuljetusta ja käsittelyä.

Kiinteistöjen tehtävänä jätehuollon ketjussa on järjestää keräyspaikka kiinteistöllä syntyville jätteille. Jätteen tuottajat lajittelevat jätteet ja vievät ne asianmukaisesti kiinteistöjen jäteastioihin tai jätteiden aluekeräyspisteisiin.

Jätehuoltoyritysten tehtävä on kuljettaa jätteet kiinteistöltä hyödynnettäviksi tai kaatopaikalle.

Jätehuollon viranomaistehtävät kuuluvat Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnalle, joka toimii seudullisena jätehuollon viranomaisena.

Kunnan vastuulla olevan jätehuollon palvelutehtävät kuuluvat Kiertokaari Oy:lle (Oulun Jätehuolto Oy). Palveluja ovat muun toimialueen jätteenkäsittelystä ja jäteneuvonnasta huolehtiminen sekä jätteen synnyn ehkäisyn, kierrätyksen ja hyötykäytön edistäminen. Jäteasemapalvelut, kotitalouksien vaarallisen jätteen jätehuolto sekä erilaiset keräystempaukset täydentävät asukkaiden palveluja.

Jätehuollon valvontatehtävät kuuluvat ympäristönsuojeluviranomaisille: Oulun seudulla valvovia viranomaisia ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulun seudun ympäristötoimi johtokunta. Ne valvovat mm. jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamista, jätteiden käsittelyn asianmukaisuutta sekä roskaamiskiellon toteutumista.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Vaihde p. 08 558 410 work Palvelunro p. 08 558 558 00
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.