Tälle sivulle lyhytosoite:

www.ouka.fi/ymparistoohjelma

Ympäristöohjelma 2026

- kohti hiilineutraalia Oulua

Ympäristöohjelma on yksi kaupunkistrategian Oulu 2026 toteuttamisohjelmista. Ohjelman tavoitteena on hyvän ympäristön tilan säilyttäminen ja kaupungin elinvoimaisuuden tukeminen. Ympäristöohjelman lähtökohtana ovat kaupunkistrategian painopisteet ja niissä esitetyt linjaukset sekä kaupungin sopimukset ja sitoumukset ympäristöasioiden edistämiseksi. Sitoumusten taustalla on kansallisia ja kansainvälisiä sopimuksia ja säädöksiä, joiden tavoitteet ja toimenpiteet ovat yhteneviä kaupungin toiminnan kanssa.

Tutustu Oulun kaupungin ympäristöohjelmaan 2026 (pdf)

 

 

Kuva, painopiste 1. Kasvamme kestävästi

Tavoitteet

 1. Kestävä elinympäristö
 2. Elävä kaupunkikeskusta ja moni-ilmeiset keskukset
 3. Ympäristöystävällinen liikkuminen

Lue lisää kaupungin toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kuva, painopiste 2. Toimimme resurssiviisaasti

Tavoitteet

 1. Tehokas energiankäyttö
 2. Hiilineutraali energiantuotanto
 3. Toimiva kiertotalous

Lue lisää kaupungin toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Painopiste 3. Luonto on voimavaramme

Tavoitteet

 1. Luonto kaikkien saavutettavissa
 2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 3. Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä elinympäristö
 4. Monimuotoinen luonto ja vesistöjen hyvä ekologinen tila

Lue lisää kaupungin toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kuva, painopiste 4. Edistämme ympäristövastuullisuutta

Tavoitteet

 1. Ympäristövastuulliset oululaiset
 2. Kestävät toimintatavat kaupunkikonsernissa
 3. Kestävät hankinnat

Lue lisää kaupungin toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Linkki nettisivulle kuntalaisten osallistaminen, kuvassa taloja.

Lue lisää kuntalaistilaisuudessa saaduista ehdotuksista.

Ympäristöohjelman toteutumisen seuranta.

Lue lisää ympäristöohjelman toteutumisen seurannasta.